Partneři a sponzoři

Spolupráce a partneři školy

V rámci výuky nebo školních akcí spolupracujeme s některými vědeckými ústavy Akademie věd ČR. Naši studenti se v nich seznamují s nejnovějšími vědeckými výzkumy a částečně se na těchto výzkumech mohou sami podílet. Kromě toho spolupracujeme s některými vysokými školami (ČVUT, VŠCHT, MFF). Výuka některých předmětů probíhá přímo na těchto školách nebo vysokoškolští učitelé docházejí vyučovat na naši školu. Kromě toho odborníci z AV i učitelé z těchto VŠ působí jako vedoucí nebo oponenti seminárních a ročníkových prací našich studentů.
Škola spolupracovala také s Výzkumným ústavem pedagogickým na nové podobě individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané studenty a dlouhodobě spolupracuje se společností STAN-ECHA a její předsedkyní PhDr. Evou Vondrákovou.

Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům školy za jejich příspěvky. Škola vítá každou nabídku, která přispěje ke zkvalitnění výuky či prostředí školy. Pokud můžete nabídnout služby vaší firmy, finanční či hmotné dary, pomůcky pro výuku chemie, biologie, fyziky nebo výtvarné výchovy, kontaktujte prosím vedení školy. Za sponzoring vám nabízíme umístění vaší reklamy na naše webové stránky, eventuelně jinou propagaci.

Možnosti sponzoringu zatím využili:

Děkujeme firmě Parexel International Czech Republic s.r.o. se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8,zastoupené MUDr. Tichou, za sponzorský dar ve formě nábytku v hodnotě 149 090 Kč, kterým jsme dovybavili některé třídy a kanceláře.
Děkujeme firmě Forbo se sídlem Novodvorská 994, Praha 4, zastoupené p. Brejchovou, za sponzorský dar-poskytnutí lina na linoryty.
manželé Vojtěchovi - darování kožené 5dílné sedací soupravy
manželé Svobodovi - zapůjčení stěhovacího auta zdarma a pomoc se stěhováním
p. Kosík - projektová dokumentace na drobné stavební úpravy nové školy zdarma
p. Sladká - právní poradenství zdarma
p. Hrnčiřík a p. Kočová - poskytnutí osobního automobilu na stěhování a pomoc se stěhováním zdarma
Kosíkovi - knihy, cd/dvd, chemické sklo, televize, videorekordér
Pilátovi - příspěvek na vybavení třídy sekundy 20.000 Kč
Tichý - příspěvek na vybavení třídy sekundy 5.000 Kč
Gotzovi - příspěvek na vybavení třídy sekundy 10.000 Kč
Zenkerovi - příspěvek na vybavení třídy sekundy 10.000 Kč
Vlachovi - příspěvek na vybavení třídy sekundy 5.000 Kč
Kostkařovi - příspěvek na vybavení třídy sekundy 5.000 Kč
Líkařovi - příspěvek na vybavení třídy sekundy 2.500 Kč
Vojtěchovi – příspěvek na nový nábytek do ředitelny 12.000 Kč
Pharm music – literární soutěž Knihomol 40.000 Kč
Lucie Kukulová – pronájem galerie 20.000 Kč
Fa Interbus – p. Zvoníček - doprava na školu v přírodě zdarma
Jeligovi - knihy do školní knihovny
Rybářovi - knihy do školní knihovny
M. Pavelková – knihy do školní knihovny
rodiče žáků sekundy B – vymalování učebny sekundy B na vlastní náklady a vlastními silami
p. Klimt – sponzorský dar na vymalování učebny sekundy A
P. Kubačák - knihy do školní knihovny
Rodiče primy - vymalování třídy primy na vlastní náklady
Rodiče tercie A - vymalování třídy na vlastní náklady
P. Karfík (kvinta A), M. Hrádela (septima), I. Recmanová (septima), Mgr.S. Tichá - dárci stolních deskových her Hernímu klubu
Děkujeme nakladatelství Fragment za poskytnutí sponzorského daru - knih do naší čtenářské soutěže.