Komu je škola určena

Mensa gymnázium je určeno intelektově mimořádně nadaným žákům, kteří většinou přicházejí do školy s nadprůměrnými znalostmi. Škola je dále rozvíjí, velký důraz klade na rozvíjení sociálních a emocionálních schopností, které bývají slabší stránkou těchto dětí. V primě je to např. v hodinách ZSV a na celotýdenní akcí Prima seznamka, při kterých se děti pod vedením psychologa učí poznávat samy sebe, tolerovat odlišnosti ostatních i spolupracovat v kolektivu. Učí se poznat své přednosti a své slabiny změnit k lepšímu. Také se učí lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost.

I mimořádné nadání může být doprovázeno poruchou – např. hyperaktivitou, ADHD, dyslexií, dysgrafií nebo poruchami autistického spektra (např. Aspergerův syndrom).

Z tohoto důvodu je ve škole výchovná poradkyně a škola spolupracuje se dvěma psychology, s Dyscentrem, Aplou a dalšími organizacemi, kteří dětem i jejich rodičům dokáží poradit i pomoci. Škola je v zájmu optimální péče o studenta (např. v případě studentů s Aspergerovým syndromem) schopná přijmout i netradiční řešení problému – vstřícně reaguje nejen vedení školy, ale i vyučující.