Z historie školy

Mensa gymnázium, o.p.s. je neziskovou organizací. Vzniklo v roce 1993 jako Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. z podnětu skupiny rodičů kolem Kateřiny Havlíčkové. Jejich snahou bylo zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému standardu a které potřebují větší péči. Již od počátků bylo záměrem, aby se jednalo o „mensovní" gymnázium, což bylo v té době legislativně problematické – zřizovatelkou/majitelkou se tedy stala Kateřina Havlíčková, která školu převedla na Mensu v roce 1996, kdy již legislativa a zákony ČR umožňovaly, aby občanská sdružení byla zřizovateli škol. Propojení gymnázia a Mensy bylo od začátku existence školy velmi silné – personálně i aktivitami. Ve škole si mohli studenti vybírat až ze 60 kroužků, kurzů a volitelných předmětů (např. zajímavá matematika, sci-fi, Dračí doupě a další), které většinou vedli členové Mensy. Současné vedení MG i Mensy ČR se snaží o opětovné propojení volnočasových aktivit obou organizací, např. formou přednášek, kurzů, víkendových akcí. Název „Buďánka" je připomínkou toho, že ve svých počátcích škola sídlila v budově Domu dětí a mládeže na Buďánce.

Jednou z výrazných osobností, které se v 90. letech podílely na vedení školy, byl také PaedDr. Tomáš Houška – autor mnoha publikací s pedagogickou tematikou jako např. Škola hrou nebo Inkluzívní škola. PaedDr. Houška se ve škole zapsal jako představitel diferencovaného přístupu k žákům a razil trend, který umožňoval velkou svobodu studentů a jejich výrazný podíl na organizaci školy a její obsahové náplni. V této době patřila Buďánka mezi nejprestižnější gymnázia v republice. V této tradici se snaží jak Mensa, tak současné vedení školy pokračovat i přes rostoucí konkurenci mezi školami podobného typu.