Den otevřených dveří

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2024/2025 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 6. 12. 2023 a 7. 2. 2024

Zveme všechny zájemce o studium na náš první Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 6. 12. 2023.

  • Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s našimi aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka), s tandemovou výukou a činností některých našich kroužků.
  • Od 12:15 do 13:50 budou probíhat ukázkové hodiny
  • Od 14 hodin se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v piškvorkách, dámě, šachu a jiných deskových či logických hrách. Návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Také uvidí zajímavé fyzikální, chemické a biologické pokusy.

Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.
Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ testů uchazečů o studium je nutné se na testování předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Cena: 300,- Kč pro děti.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Těšíme se na Vás!
Pro všechny uchazeče a zájemce o studium a jejich rodiče byla na webové stránky školy přidána sekce FAQ – často kladené otázky, kde jsme vybrali několik opakujících se dotazů při prezenčních dnech otevřených dveří a odpověděli na ně (https://mensagymnazium.cz/cs/skola/dny-otevrenych-dveri) Také všem uchazečům a zájemcům o studium doporučujeme podrobně prostudovat naše webové stránky a shlédnout TV spot o škole. Pro všechny uchazeče a zájemce naši žáci vytvořili online virtuální prohlídku školy, kterou najdete také na webových stránkách školy (https://mensagymnazium.cz/cs/skola/dny-otevrenych-dveri). Na stejné stránce najdete také videa z ukázkových hodin.

 

Videa ukázkových hodin

Ukázková hodina biologie v kvartě.

FAQ - Často kladené otázky

pdf
Často kladené otázky

Virtuální prohlídka školy

V rámci žákovského projektu máte možnost si naši školu prohlédnout alespoň virtuálně. Na projektu spolupracovali Matěj Snášel a Jan Brabec, žáci sekundy.

Prohlidku naleznete zde.