Den otevřených dveří 6. 2. 2018 od 10 do 15 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš první Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 6. 2. 2019.

  • Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s našimi aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka)
  • Od 12:15 do 13:50 budou probíhat ukázkové hodiny
  • od 14 hodin se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – piškvorky, dáma, bridž a jiné deskové či logické hry

Prezentovat se bude také řečnický kroužek, návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Také návštěvníci uvidí zajímavé fyzikální pokusy. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ testu na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese intranet.mensa.cz, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena testování je 290 Kč pro dospělé a 200 Kč děti od 8 let a studenti do 26 let po předložení průkazu Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách mensa.cz, dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

Těšíme se na Vás!