Nadační fond Matyáše Kosíka

DOC
Zakládací listina nadačního fondu MK

Jak přispět

Pokud chcete podpořit talentované žáky Mensa gymnázia a přispět k rozvoji jejich nadání a schopností, můžete zaslat na transparentní účet fondu č. 1031690264/5500 vedeného u Raiffeisen bank jakýkoli příspěvek.
Poté budete uvedeni na těchto webových stránkách.

Předem moc děkujeme.

Jak požádat o příspěvek

O příspěvek z fondu mohou žádat žáci Mensa gymnázia, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v různých soutěžích, projektech, olympiádách a dalších aktivitách, které slouží k rozvoji jejich nadání, a také se chtějí takových akcí/aktivit zúčastnit a rádi by získali příspěvek na ně. Žádosti se posílají e-mailem s výčtem úspěchů nebo popisem aktivity, které se chcete zúčastnit, na adresu barbora.kosikova@mensagymnazium.cz nebo marcela.fatrova@mensagymnazium.cz. Podrobný popis, na co je možné žádat stipendium, najdete v zakládací listině zde výše.

Termín pro podávání žádostí o pravidelná stipendia: do 30. 5. každého roku. Termín pro příspěvky na vzdělávací akce, projekty, ročníkové práce atd. je kdykoli v průběhu školního roku.

Kontakty

Zakladatelky NFMgr. Barbora Kosíková, barbora.kosikova@mensagymnazium.cz
Mgr. Magda Kindlová, magda.kindlova@mensagymnazium.cz
Správní rada NFMgr. Barbora Kosíková, předsedkyně SR NF, barbora.kosikova@mensagymnazium.cz
Mgr. Václav Brdek, člen SR NF, vaclav.brdek@mensagymnazium.cz
Ing. Zuzana Poláková, člen SR NF, zuzana.polakova@mensa.cz
Revizor NFMgr. Marcela Fatrová, marcela.fatrova@mensagymnazium.cz