Stravování

Informace o stravování na Mensa gymnáziu, o.p.s. ve školním roce 2021/2022 – Scolarest

Vážení rodiče,
stravování ve škole, kterou navštěvuje Váš syn/dcera, zajišťuje společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o. Jsme firma, která v české republice působí od roku 1991 a zvláště ve školním stravování nabízíme služby, které patří mezi nadstandardní. V současné době poskytujeme službu pro 170 škol v celé ČR a jsme zaregistrováni v síti škol a školských zařízení. Při své činnosti důsledně dbáme na dodržování platné legislativy, která se ke školnímu stravování vztahuje. Jedná se zejména o nařízení ve Vyhlášce 107/2008 Sb.

Od září nabízíme studentům následující služby:

 • Obědové menu – jedna polévka, výběr ze tří druhů hlavních jídel, nápoj
 • Cena obědového menu je 37 Kč
 • Obědy se vydávají od 11:30 do 14:15 hodin
 • Doplňkové služby – školní bufet s nabídkou svačinového servisu
 • Obědy lze objednat prostřednictvím našeho komunikačního portálu na stránkách skoly.scolarest.cz nebo u vedoucí školní jídelny. Přístupové heslo bylo rozdáno společně s registrací ke stravování, nebo je kdykoli možné si ho vyzvednout u vedoucí školní jídelny.
 • Uzávěrka objednávek probíhá ve 14 hodin předchozího dne
 • Odhlásit obědy lze do 7:30 hodin příslušného dne

Před zahájením stravování je nutné vyplnit přihlášku – registraci, která slouží jako přihláška ke stravování a zároveň jako podklad pro vytvoření matriky školského zařízení v souladu se školským zákonem a to bez ohledu na to, zda Vaše dcera/syn bude nebo nebude školní restaurace využívat. Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti SCOLAREST, je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:

 1. Zakoupit si čip pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu (to neplatí, pokud student již má čip z předchozího období)
 2. Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto, kde budou zaznamenávány jednotlivé pohyby (stav konta, konzumace, vybití konta)
 3. Platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku určete dle svého zvážení.
 4. Platbu poukazujte ve prospěch účtu převodním příkazem ze svého bankovního účtu nebo vkladem v hotovosti u některé pobočky Komerční banky
 5. Údaje pro zřízení jednorázového/trvalého příkazu k úhradě:
  • Číslo účtu: 43-2324190217/0100
  • Variabilní symbol: najdete na přihlášce
  • Specifický symbol: najdete na přihlášce

Upozornění

V případě, že uvedete chybný variabilní a specifický symbol, Vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.

Jakékoli další informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní restaurace – Yveta Brychtová, tel.: 731 438 455.

Vnitřní řád školní jídelny je vydán pro školní rok 2020/2021 dne 1. 9. 2017 a je k nahlédnutí ve školní jídelně.

Postup při prvotní registraci na internetovém stravovacím portále

 1. Otevřete stránky skoly.scolarest.cz
 2. Klikněte na Rychlé přihlášení. Otevře se Registrace.
 3. Vyplňte formulář na stránce Registrace. Vyplňte e-mail, na který budou zasílány naše zprávy. Tento e-mail bude zároveň sloužit jako uživatelské jméno. Heslo: určete si heslo, které Vám vyhovuje. Osobní číslo: vyplňte z přihlášky, autorizační kód: vyplňte z přihlášky. Tento kód budete potřebovat jen jednou. Dále se budete přihlašovat pouze pomocí uživatelského jména, tj. e-mailové adresy a Vámi zvoleného hesla.
 4. Potvrďte údaje stisknutím tlačítka Registrovat.
 5. Na Vámi zadaný e-mail bude zaslána informace o provedené registraci. Po potvrzení přijetí zprávy můžete portál využívat.
 6. Pokud se u SCOLARESTU stravuje více Vašich dětí, můžete registraci dalšího dítěte provést na stránce Možnosti, dále Profil uživatele a Přiřazení hosta.

V případě potřeby nás kontaktujte na adrese registrace@scolarest.cz.

Na adrese skola@scolarest.cz uvítáme Vaše náměty a připomínky.