Ocenění 2019/2020

 • 1. místa
  • Jakub Hampl – 1. místo v celostátním kole SOČ v oboru Ekonomikali
  • Michaela Dekařová – 1. místo v celostátním kole debatní soutěže Asociace debatních klubů
  • Vojtěch Kadeřábek – 1. místo v obvodním kole MO
  • Petr Mach, Vojtěch Procházka, Adam Hruška a Václav Muroň – 1. místo v šachové soutěži Přebor Prahy školních družstev v šachu
  • Barbora Přikrylová – 1. místo v soutěži Studentská Thálie v kategorií Cena designérů TV Prima za výtvarný nápad za monolog Pojďme stavět sněhuláka
  • Novák Jan, Kálal Kryštof, Dedek Martin – 1. místo v bowlingové lize pražských škol
  • Vávra Přemysl, Tydlitát Jan, Hruška Adam, Mach Petr - 1. místo v celopražském turnaji ve stolním tenise a postup do republikového finále
  • Vojtěch Kadeřábek – 1. místo v celostátním kole soutěže Attomat
  • Vojtěch Kadeřábek – MO Z9 –1. místo v okresním kole
  • Vojtěch Kadeřábek - Výfuk –1. místo v republice
  • Scio – ocenění nejlepších žáků z Prahy (Národní testování žáků 6. a 9. tříd ZŠ, tj. prima a kvarta, někteří z našich žáků se umístili mezi žáky s nejlepšími výsledky v obecných studijních předpokladech, matematice a českém jazyce v Praze

   Prima
   Český jazyk:
   Anna Belatková, Jakub Novák
   Matematika:
   Eva Volemanová, Marie Lainerová, Marie Luisa Baumruková, Patrik Prokeš, Petr Kosička
   Obecné studijní předpoklady:
   Ema Bosáková, Kristián Čech

   Kvarta
   Český jazyk:
   Adam Celecký
   Matematika:
   Matěj Peychl, Štěpán Boublík, Vojtěch Kadeřábek
   Obecné studijní předpoklady:
   Adam Celecký, Jana Czechowská, Petr Mach
 • 2. místa
  • Vojtěch Kadeřábek – 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády
  • Ludmila Šírová - 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády
  • Vojtěch Kadeřábek – 2. místo v mezinárodním kole soutěže Attomat
  • Michaela Dekařová, Emma Štěpánová a David Huml – 2. místo v celostátním kole debatní soutěže Asociace debatních klubů
  • Barbora Přikrylová – 2. místo v obvodním kole Olympiády v českém jazyce
  • Daniil Petrikin – 2. místo v soutěži v lukostřelbě
  • Jan Slíva – 2. místo v obvodním kole MO
  • Jan Hataš, Adam Dedek, Petr Hataš a Filip Prokop – 2. místo v šachové soutěži Přebor Prahy školních družstev v šachu
  • Marie Lainerová – 2. místo v anketě Sportovec roku v akrobatickém rock and rollu
  • V. Muroň, E. Štěpánová, M. Dedek, V. Taborovec a F. Prokop – 2. místo v oblastním kole Pišqworek
  • Viacheslav Nikiforov, Richard Dobíšek, Vojtěch Kadeřábek, Kristián Čech – 2. místo v celostátním kole soutěže MaSo
  • Petr Mach – 2. místo v Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu
  • Vojtěch Kadeřábek - MaSo –2. místo v republice
  • Vojtěch Kadeřábek - Pikomat – 2. místo v republice
  • Slávek Nikiforov – MaSo –2. místo v republice
  • Jan Slíva - 2. misto v matematicke olympiade v obvodnim kole v kategorii 9. ročnik
 • 3. místa
  • F. Prokop, E.Štěpánová, V. Muroň, V. Kadeřábek a V. Taborovec – 3. místo v krajském kole soutěže Pišqworky
  • Martin Dedek - 3. místo v celostátním kole Logické olympiády v kategorii C
  • Adam Celecký, Petr Mach, Vojtěch Procházka, David Niclas Sionko - 3. místo v celostátním kole soutěže MaSo
  • Martin Dedek – 3. místo v kategorie C v krajském kole Logické olympiády
 • Ostatní
  • Martin Sedmera – 11. místo v celostátním kole SOČ v oboru Matematika a fyzika
  • Barbora Pavlíková – 12. místo v celostátním kole SOČ v oboru Společenské vědy
  • Několik studentů – úspěšní absolventi CTM kurzů
  • Vojtěch Kadeřábek – 8. místo v celostátním kole Astronomické olympiády
  • Ludmila Šírová - 8. místo v celostátním kole Astronomické olympiády
  • Vojtěch Procházka – 16. místo v celostátním kole soutěže Attomat
  • Adam Celecký, Vojtěch Kadeřábek, Viacheslav Nikiforov, Jan Strmiska – 4. místo v ČR v soutěži Náboj+11. místo mezinárodně
  • Adam Dedek, Richard Dobíšek, Vojtěch Procházka, Jan Slíva - 16. místo v ČR v soutěži Náboj+46. místo mezinárodně
  • Adam Celecký - 5. místo v kategorii B v celostátním kole Logické olympiády
  • Petr Dedek - 17. místo v kategorii C v celostátním kole Logické olympiády
  • Vojtěch Tvrdík – 4. místo v krajském kole MO
  • Adam Celecký – 5. místo v kategorie B v krajském kole Logické olympiády
  • Petr Dedek – 4. místo v kategorie C v krajském kole Logické olympiády
  • Slávek Nikiforov - Náboj Junior – 4. místo v republice, 11. mezinárodně,
  • Slávek Nikiforov - Chemická olympiáda –12. místo v okresním kole
  • Slávek Nikiforov - Piškvorky – 4. místo v republice
  • Slávek Nikiforov - Pangea – mezi 60 nejlepšími ze 8013 žáků z 9. tříd v celé republice
  • Slávek Nikiforov - Pražský glóbus – 8. místo v Praze
  • Slávek Nikiforov - Brloh – 50. místo mezinárodně
  • Vojtěch Kadeřábek - Náboj Junior – 4. místo v republice, 11. místo mezinárodně
  • Vojtěch Kadeřábek - Astronomická olympiáda – 8. místo v republice
  • Vojtěch Kadeřábek - Astronomická soutěž Estonsko – 63. místo mezinárodně
  • Vojtěch Kadeřábek - Brloh – 10. místo mezinárodně v ročníku, 80. místo mezinárodně celkem
  • Vojtěch Kadeřábek - Pangea – mezi 60 nejlepšími ze 8013 žáků z 9. tříd v celé republice
  • Richard Dobíšek -Pangea - postup do celorepublikového kola
  • Kryštof Pravda, Lukáš Orság, Vladimir Taborovec a Vojtěch Tvrdík - 4. místo v šachové soutěži Přebor Prahy školních družstev v šachu
  • Přemysl Vávra, Jan Tydlitát, Adam Hruška, Petr Mach – 6. místo v soutěži družstev v celorepublikovém finále soutěže ve stolním tenisu
  • Jan Slíva, Jan Strmiska, Alžběta Tichá, Adam Dedek - 7. místo v celostátním kole soutěže MaSo
  • Johana Jaklová – účast na vědecké juniorské konferenci pořádané PřF UK s prezentací Chuťové preference žížal a jak snížit množství komunálního odpadu
  • Sekunda – natáčení reportáže do pořadu Zprávičky na TV Déčko
  • Filip Cimburek+2 žáci primy - v rámci celoročního projektu aktivity pro seniory v Domově seniorů
  • Tereza Gotzová, Martin Truksa, Damián Rosenbaum, Marie Kličková – účast v mezinárodním projektu v rámci Erasma – YES GREEN
  • 20 žáků primy – úspěšné absolvování programů CTM včetně AP kurzů (Center for Talented Minds, dříve CTY) s titulem Best Student

Ocenění 2018/2019

 • 1. místa
  • L. Malý – 1. místo v literární soutěži Rosteme s knihou - Skutečný příběh.
  • V. Tvrdík – 1. – 3. místo v obvodním kole MO
  • V. Taborovec – 1. místo v Krajském kole olympiády v mezinárodní dámě
  • A. Celecký, V. Nikiforov, B. Swart, V. Tvrdík – 1. místo v mezinárodní soutěži Junior náboj
  • A. Vošahlíková – 1. místo v kategorii juniorky v Běhu 17. listopadu
  • Tým "Mensa B"(R. Dobíšek, V. Procházka, B. Swart, V. Tvrdík) – 1. místo v celostátní soutěži MASO
  • P. Dedek – 1. místo v krajském kole Logické olympiády
  • M. Holub – 1. místo na MČR dorostu v terčové lukostřelbě týmů
  • M. Holub – 1. místo na MČR dorostu a dospělých v individuální terénní lukostřelbě
  • Scio – ocenění nejlepších žáků z Prahy (Národní testování žáků 6. a 9. tříd ZŠ, tj. prima a kvarta, někteří z našich žáků se umístili mezi žáky s nejlepšími výsledky v obecných studijních předpokladech, matematice a českém jazyce v Praze,

   Prima
   Obecné studijní předpoklady:
   Pauerová, Poláková, Houžvičková, Dedek
   Matematika:
   Rexa, Poláková, Černohorský, Prokop, Dedek
   Český jazyk:
   Rexa, Černohorský

   Kvarta
   Matematika:
   Řepová, Swart
 • 2. místa
  • P. Mach, A. Hruška, V. Muroň, P. Hataš – 2. místo v Přeboru Prahy školních družtev – 2. stupeň ZŠ
  • J. Kučera – 2. místo v rámci I. vědního bloku s prezentací své stáže v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR na téma Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách.
  • P. Mach – 2. místo v Krajském kole olympiády v mezinárodní dámě
  • D. Rezner, R. Olšák a M. Edl – 2. místo v celostátním finále Energetické olympiády
  • Tým "Mensa B" (P. Mach, K. Pravda, P. Dedek, M. Dedek, J. Strmiska) – 2. místo v oblastním kole Mistrovství škol v logické hře PIšQworky
  • Tým "Mensa A" (A. Celecký, V. Kadeřábek, P. Mach, V. Nikiforov) – 2. místo v celostátní soutěži MASO
  • P. Mach - 2. místo na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu
  • P. Mach – 2. místo v celostátním kole mezinárodní dámy
 • 3. místa
  • V. Tvrdík – 3. místo ve finále matematické soutěže Pangea
  • M. Holub – 3. místo na MČR v halové lukostřelbě
  • J. Strmiska – 3. místo v kategorii II.B v olympiádě z AJ
  • D. Rosenbaum – 3. místo v kategorii II.B v olympiádě z NJ
  • K. Švihelová – 3. místo v Soutěži o nejlepší studentský esej, kterou pořádá Knihovna Václava Havla
  • D. Míšek, P. Dedek, M. Kopecký – 3. místo v celostátním finále Energetické olympiády
 • Ostatní
  • A.Hilgertová (bývalá studentka) – mistryně Evropy ve vodním slalomu
  • Několik studentů – úspěšní absolventi CTM kurzů
  • M. Kopecký – na Studentské vědecké konferenci oceněn cenou firmy Shimadzu
  • Tým Junior (J. Kuthan, M. Sedmera, M. Dedek, K. Pravda, B. Swart) - 4. místo v ČR v Matematickém náboji
  • Tým Senior (P. Dedek, R. Olšák, D. Rezner, M. Holub, J. Veselý) - 4. místo v ČR v Matematickém náboji
  • Tým studentů (P. Mach, V. Procházka, A. Hruška, A. Dedek) – 4. místo na Mistrovství ČR školních týmů v šachu
  • P. Mach – 4. místo na MČR mládeže v šachu do 14 let
  • K. Pravda, L. Orság, V. Taborovec, E. Hrušková – 6. místo v Přeboru Prahy školních družtev – SŠ
  • 2 školní týmy – finále školní bowlingové ligy
  • Benjamin Swart, Jan Strmiska - účast v ústředním kole soutěže v programování
  • A.Dedek, R. Dobíšek, J. Slíva, A. Tichá, V. Nikiforov, A. Celecký, P. Mach, B. Swart – účast ve finále matematické soutěže Pangea
  • P. Dedek – 6. místo v kategorii Student v Matematickém klokanovi
  • M. Dedek – 4. místo v kategorii Student v Matematickém klokanovi
  • R. Dobíšek – 8. místo v kategorii Benjamin v Matematickém klokanovi
  • Radek Olšák – 4. místo v Ústředním kole Matematické olympiády v kategorii A
  • Radek Olšák – 5. místo v Ústředním kole Matematické olympiády v kategorii P
  • V. Tvrdík, B. Swart, V. Nikiforov, R. Olšák, M. Dedek, K. Pravda – úspěšní řešitelé krajského kola Matematické olympiády
  • J. Chamrád – 5.-10. místo v literární soutěži Rosteme s knihou - Skutečný příběh
  • M. Jarský, D. Šebek, V. Strmiska - účast na české školní lize v minibridži
  • V. Procházka – 5. místo v obvodním kole DěO
  • V. Kadeřábek – 11. místo v obvodním kole DěO
  • D. Černík, B. Swart, K. Palánová, M.Větrovská, V. Nikiforov, V. Kadeřábek, J. Slíva – úspěšní řešitelé obvodního kola MO
  • V. Procházka – 6. místo v celostátním kole mezinárodní dámy
  • M. Dedek – 8. místo v celostátním finále Logické olympiády
  • J. Veselý, M. Holub, R. Olšák, D. Rezner, A. Machala - 4. místo v oblastním kole Mistrovství škol v logické hře PIšQworky
  • P. Mach – 6. místo Mistrovství Čech v šachu do 14 let
  • V. Procházka - 7. místo Mistrovství Čech v šachu do 14 let
  • V. Tvrdík, S. Brož – úspěšné absolvování programů CTM včetně AP kurzů (Center for Talented Minds, dříve CTY) s titulem Best Student

Ocenění 2017/2018

 • 1. místa
  • Adam Celecký, Viacheslav Nikiforov – 1. - 4. místo v obvodním kole v Pythagoriádě
  • Vojtěch Tvrdík, Benjamin Swart, Viacheslav Nikiforov, Vojtěch Kadeřábek – 1. místo v ČR v soutěži MaSo
  • Filip Mauer - 1. místo v krajském kol olympiády v anglickém jazyce v kategorii III Bli
  • Přemysl Vávra – 1. místo na Mistrovství ČR ve sportovním bridži v kategorii dorosteneckých družstev
  • Jan Veselý – 1. místo v krajském kole Bobříka informatiky v kategorii senior
  • Tým studentů (Mach, Pravda, Orság, Hruška, Procházka) – 1. místo v Přeboru škol Prahy v rapid šachu
  • Kryštof Pravda - 1. místo v Přeboru škol Prahy v rapid šachu
  • Vojtěch Procházka - 1. místo v Přeboru škol Prahy v rapid šachu
  • Scio – ocenění nejlepších žáků z Prahy (Národní testování žáků 6. a 9. tříd ZŠ, tj. prima a kvarta, někteří z našich žáků se umístili mezi žáky s nejlepšími výsledky v obecných studijních předpokladech, matematice a českém jazyce Praze, 9. ročník: OSP - Marie Kličková, Štěpán Švábenický, 6. ročník: ČJ - Alžběta Tichá, Jan Slíva, MA - Jan Hataš, Jan Slíva, Richard Dobíšek, Vojtěch Kulka, Zuzana Tejklová, OSP - Matěj Mothejzík, Vojtěch Procházka)
  • Kryštof Pravda – 1. místo v obvodním kole matematické olympiády v kategorii Z9
  • Kryštof Pravda – 1. místo v krajském kole mezinárodní dámy, kategorie starší žáci
  • Petr Mach – 1. místo v krajském kole mezinárodní dámy, kategorie střední školy
  • Tým studentů (Jan Novák, Patrik Najman, Matyáš Šebek, František Vlček, Kryštof Pravda, Ondřej Brejcha) – 1. místo v kategorie ZŠ Mercuria školní laser game ligy
  • Radek Olšák +tým – 1. místo v semifinále soutěže Merkur perFEKT Challenge
  • Petr Mach, Adam Celecký, Kryštof Pravda a Martin Dedek - 1. místo týmu Mensa gymnázia v celostátní matematické soutěži MaSo
  • Martin Dedek – 1. místo v krajském kole Logické olympiády
  • Matyáš Šachta – 1. místo v řečnické soutěži Speech contest za nejlepší improvizovaný projev
  • Matyáš Šachta – 1. místo v řečnické soutěži Speech contest za nejlepší humorný projev
  • Tým studentů Mensa gymnázia (S. Sušič, J. Hampl) - 1. místo v týmech na I. turnaji XXII. ročníku Debate League, kterou pořádá Asociace debatních klubů
 • 2. místa
  • Jan Slíva – 2. -4. místo v obvodním kole v Pythagoriádě
  • Filip Mauer – 2. místo v ústředním kole olympiády v AJ
  • Přemek Vávra – 2. místo v poháru středoškolské mládeže v bridži
  • Josef Kučera - 2. místo ve středoškolské odborné činnosti s prací Výukový materiál Nanotechnologie hrou
  • Petr Mach - 2. místo v Přeboru škol Prahy v rapid šachu
  • Lukáš Orság - 2. místo v Přeboru škol Prahy v rapid šachu
  • Adam Hruška – 2. místo v Přeboru škol Prahy v rapid šachu
  • Saša Sušic, Jakub Hampl - 2. místo jako tým na debatní soutěži v Estonsku
  • Saša Sušic – 2. místo v projektech s ekonomickou tematikou v institutu aplikované ekonomie Cerge EI. Cílem projektů pro nadané studenty bylo dát prostor vyzkoušet si výzkumnou činnost v praxi a seznámit se tak zároveň s ekonomickými tématy. Na projektech v týmu 4-7 studentů pracovali pod vedením tutorů z institutu a poté prezentovali výsledky své práce před odbornou komisí a veřejností, většinou v anglickém jazyce.
  • Martin Dedek – 2. místo v celostátním finále Logické olympiády
 • 3. místa
  • Petr Mach, Kryštof Pravda, Lukáš Orság, Vojtěch Procházka – 3. místo na Mistrovství ČR školních šachových týmů.
  • Václav Muroň – 3. místo na Mistrovství ČR v Abaku
  • Klára Futejová – 3. místo v poháru středoškolské mládeže v bridži
  • Kryštof Pravda, Martin Dedek, Adam Celecký, Petr Mach – 3. místo v ČR v soutěži MaSo
  • Tým školy – 3. místo v soutěži Laser game a postup do finále
  • Radek Olšák + tým – 3. místo v superfinále soutěže Merkur perFEKT Challenge
  • Martin Dedek – 3. místo v krajském kole mezinárodní dámy, kategorie starší žáci
  • Alexander Écsi – 3. místo v krajském kole mezinárodní dámy, kategorie střední školy
  • J. Hampl - 3. místo v jednotlivcích na I. turnaji XXII. ročníku Debate League, kterou pořádá Asociace debatních klubů
 • Ostatní
  • Rozálie Havelková – stáž u belgického cirkusu
  • Radek Olšák – 5. místo v celostátní studentské soutěži v programování Pilsprog
  • Radek Olšák - 11. místo v ústředním kole Matematické olympiády kategorie P
  • Radek Olšák - 8. místo v ústředním kole Matematické olympiády kategorie A
  • 2 týmy studentů – účast v mezinárodní soutěži Matematický náboj (senioři: 29. místo ze 139 týmů v Česku a 143. místo ze 486 týmů mezinárodně; junioři 36. místo ze 139 týmů v Česku a 152. místo ze 490 týmů mezinárodně
  • Bývalí studenti Š. Krtička a J. Ondra – rozhovor na Novinky.cz 11. 3. 2018
  • Jan Veselý - 7. místo v celostátním finále programátorské soutěže Bobřík informatiky v kategorii senior
  • Jakub Hampl - 5. místo v mezinárodní debatní soutěži v Estonsku
  • Saša Sušic - 7. místo v mezinárodní debatní soutěži v Estonsku
  • Tým studentů (Kryštof Pravda, Martin Dedek, Vojtěch Tvrdík, Benjamin Swart) – 4. místo v rámci ČR a 6. místo v rámci mezinárodního pořadí v matematické soutěži Náboj
  • Tým studentů (E. Růžičková , A. Écsi, P. Hubený, H. Večeřová) - aktivní účast na studentské konferenci Model United Nations (Model Organizace spojených národů Gymnázia Omská) - GOMUN
  • Tým studentů (Pravda Kryštof, Dedek Martin, Mach Petr, Míšek David, Švihelová Kateřina) – 4. místo v oblastním kole PIšQvorek
  • Stephanie Moreno - postup mezi nejlepší autory komiksů v soutěži Člověk v tísni
  • V. Nikiforov a V. Kadeřábek, V. Tvrdík, M. Dedek, B. Swart, K. Pravda – postup do krajského kola Logické olympiády
  • V. Tvrdík, S. Brož – úspěšné absolvování ročních programů CTM (Center for Talented Minds, dříve CTY) s titulem Best Student

Ocenění 2016/2017

 • Samuel Brož
  • úspěšné absolvování ročních programů CTM (Center for Talented Minds, dříve CTY) s titulem Best Student
 • Adam Celecký
  • 1.–11. místo v MO, kat. Z6
  • 6.–11. místo v obvodním kole Pythagoriády, kat. A
 • Martin Dedek
  • 1.–19. místo v MO, kat. Z8
  • účast ve finále matematické soutěže Pangea
  • 6.–9. místo v obvodním kole Pythagoriády, kat. D
 • Michaela Dekařová
  • 2. místo v turnaji Debatní ligy v Praze
  • 5. místo v turnaji Debatní ligy v Nové Pace
 • Martin Edl
  • 1. místo v soutěži pro mladé bastlíře Bastl-Battle, které zajímá elektronika a kterou pořádala Fakulta elektrotechnická ČVUT, soutěžící měli za úkol z elektronické stavebnice Arduino postavit funkční stroj s libovolným určením
 • Stanislav Fiala
  • 2. místo v projektech s ekonomickou tematikou v institutu aplikované ekonomie Cerge EI (jakou součást týmu)
 • Jakub Hampl
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy v Jaroměři – debatující v české větvi soutěže i v anglické
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy v Nové Pace
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy v Přerově
  • 1. místo v turnaji Debatního poháru XX. v AJ
  • 2. místo v turnaji Debatní ligy v Nové Pace v AJ
  • 2. místo v turnaji Debatní ligy v Praze
  • 3. místo v turnaji Debatní ligy v České Třebové v AJ
  • 3. místo v turnaji Debatní ligy XXII. v AJ
  • 3. místo v mezinárodním debatním turnaji v AJ, Dánsko
  • 4. místo v turnaji Debatní ligy na Open Gate
  • 9. místo v mezinárodním debatním turnaji v AJ v Estonsku
  • úspěšná reprezentace v Evropském parlamentu mládeže
 • Kateřina Hanková
  • 2×6. místo VIST Cup (Herlíkovice)
  • 10. místo Pohár České pošty (Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn)
  • 9. místo Pohár České pošty (Špindlerův Mlýn)
  • 9. místo Pohár České pošty (Kouty)
  • 6. a 11. místo MČR (Albrechtice v Jizerských horách)
  • 8. a 11. místo Mistrovství Prahy a Středočeského kraje (Horní Mísečky)
  • 7. místo Vist cup (Stoh)
  • 6. místo Vist cup (Špindlerův mlýn)
  • 9. místo Head cup (Pec pod Sněžkou)
  • 4. místo RKZ Head cup (Špindlerův Mlýn)
  • Účast na Mistrovství Slovenské Republiky
 • Marek Holub
  • 10. místo v obvodní soutěži v Programování – programovací jazyky
 • Adam Hruška
  • 1. místo v Přeboru škol v šachách a postup do celorepublikového finále
 • Petr Hubený
  • 2. místo v turnaji Debatní ligy v Praze
  • 5. místo v turnaji Debatní ligy v Nové Pace
 • Vojtěch Kadeřábek
  • 6.–11. místo v obvodním kole Pythagoriády, kat. A
  • 6. místo v obvodním kole ZO, kat. A
 • Kryštof Kálal
  • 5. místo v obvodním kole ZO, kat. C
 • Matyáš Kopecký
  • 15. místo v krajském kole v Ekologické olympiádě VÝFUK
 • Jan Kostkan
  • 1. místo v projektech s ekonomickou tematikou v institutu aplikované ekonomie Cerge EI. Cílem projektů pro nadané studenty bylo dát prostor vyzkoušet si výzkumnou činnost v praxi a seznámit se tak zároveň s ekonomickými tématy. Na projektech v týmu 4–7 studentů pracovali pod vedením tutorů z institutu více než měsíc a poté prezentovali výsledky své práce před odbornou komisí a veřejností, většinou v anglickém jazyce
 • Martin Kent Kraus
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy v Jaroměři – debatující v české větvi soutěže i v anglické
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy na Open Gate v AJ
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy v Nové Pace
  • 1. místo v turnaji Debatního poháru XX. v AJ
  • 2. místo v turnaji Debatní ligy v Nové Pace v AJ
  • 3. místo v turnaji Debatní ligy v České Třebové v AJ
  • 3. místo v turnaji Debatní ligy XXII. v AJ
  • 3. místo v mezinárodním debatním turnaji v AJ, Dánsko
  • zisk certifikátu Cambridge English level 3 (Europe level C2), což je o úroveň výše než maturitní zkouška, zisk 209 bodů z maximálního možného skóre 210 bodů
  • úspěšná reprezentace v Evropském parlamentu mládeže
 • Josef Kučera
  • účast v regionálním kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET se svojí prací Nanosonda a postup do národního finále
 • Valentin Logachev
  • 1. místo v obvodním kole olympiády v AJ
 • Petr Mach
  • 1. místo v Přeboru škol v šachách a postup do celorepublikového finále
  • účast ve finále matematické soutěže Pangea
 • Filip Mauer
  • 2. místo v obvodním kole Olympiády v AJ
  • úspěšná reprezentace v Evropském parlamentu mládeže
  • úspěšné absolvování ročních programů CTM (Center for Talented Minds, dříve CTY) s titulem Best Student, s hodnocením 95 % bodů
  • složení zkoušek na lektora pro výuku AJ (TEFL)
 • David Míšek
  • 15. místo v krajském kole v Ekologické olympiádě VÝFUK
 • Radek Olšák
  • 7. místo v celostátním kole Matematické olympiády, kategorie A, a účast na mezinárodním soustředění
 • Lukáš Orság
  • 1. místo v Přeboru škol v šachách a postup do celorepublikového finále
 • Kristýna Palánová
  • účast ve finále matematické soutěže Pangea
 • Kryštof Pravda
  • 1. místo v Přeboru škol v šachách a postup do celorepublikového finále
  • 1.–19. místo v MO, kat. Z8
  • účast ve finále matematické soutěže Pangea
  • úspěšné absolvování ročních programů CTM (Center for Talented Minds, dříve CTY) s titulem Best Student
  • 6.–9. místo v obvodním kole Pythagoriády, kat. D
 • Damian Rosenbaum
  • 10. místo v obvodním kole ZO, kat. B
 • Jakub Rubinstein
  • 15. místo v krajském kole v Ekologické olympiádě VÝFUK
 • Alexander Sušič
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy v Přerově
  • 2. místo v turnaji Debatní ligy v Praze
  • 5. místo v turnaji Debatní ligy v Nové Pace
  • 4. místo v turnaji Debatní ligy na Open Gate
  • 9. místo v mezinárodním debatním turnaji v AJ v Estonsku
  • úspěšná reprezentace v Evropském parlamentu mládeže
 • Benjamin Swart
  • 2. místo v obvodní soutěži v Programování – programovací jazyky
  • 3.–6. místo v obvodním kole Pythagoriády, kat. B
 • Karolína Šedová
  • 1.–7. místo v MO, kat. Z7
 • Prokop Špilar
  • 6. místo v obvodním kole DěO
 • Vojtěch Tabačík
  • 7. místo v obvodním kole DěO
 • Vojtěch Tvrdík
  • 3.–6. místo v obvodním kole Pythagoriády, kat. B
 • Hana Večeřová
  • 1. místo v turnaji Debatní ligy v Přerově
 • Jan Veselý
  • 5. místo v obvodním kole ZO, kat. D
 • Vít Vondrovic
  • 4. místo v turnaji Debatní ligy na Open Gate
 • Aneta Vošahlíková
  • 1. místo v Přeboru Prahy juniorů a juniorek štafeta 4×400 m
  • 2. místo v 3. kole II. ligy mužů a žen štafeta 4×100 m
  • 3. místo v Přeboru Prahy družstev juniorů a juniorek 800 m
  • 3. místo na Mistrovství České Republiky štafeta 4×400 m
  • 3. místo v 1. kole II. ligy mužů a žen 4×100 m
  • 6. místo 1. kolo pražského poháru družstev mládeže 200 m
  • 5. místo 1. kolo pražském poháru družstev mládeže 100 m
  • 5. místo Přebor Prahy juniorů a juniorek 100 m
  • 8. místo Přebor Prahy juniorů a juniorek 200 m
  • 4. místo v 2. kole pražského poháru 100 m
  • 7. místo 3. kolo II. ligy mužů a žen 400 m
 • Michal Žáček
  • 9. místo v obvodní soutěži v Programování – programovací jazyky
 • Daniel Žuravljov
  • 1. místo v obvodní soutěži v Programování – programování mikrořadičů
  • 1. místo v soutěži pro mladé bastlíře Bastl-Battle, které zajímá elektronika a kterou pořádala Fakulta elektrotechnická ČVUT, soutěžící měli za úkol z elektronické stavebnice Arduino postavit funkční stroj s libovolným určením
 • týmy studentů
  • účast v pražském finále mezinárodního turnaje v dámě
  • Divadelně výtvarný festival Vylomeniny – prezentace vlastní tvorbu studentů na téma Cirkus, tvorba byla vystavena nejen na festivalu, ale také produkce Vily Štvanice umožnila samostatně se prezentovat v průběhu dalších dnů, kdy v tomto prostoru probíhají představení
  • účast ve finále soutěže v programování PILSPROG
  • účast v matematické soutěži NÁBOJ (junioři) (Alexandra Machalová, Daniel Žuravljov, Marek Holub, Jan Veselý, Kryštof Pravda)
  • 14. místo v celorepublikové matematické soutěži Maso (Martin Sedmera, Martin Dedek, Jan Kuthan, Adam Celecký)
  • 1. místo v oblastním kole PIšQvorek (tým studentů sexty)
  • účast ve finále Samsung školní laser game ligy
  • účast v soutěži Chemquest (tým kvinty)
 • Bývalý student Ondřej Čech
  • na iDnes dne 31. 10. 2016 vyšel rozhovor s naším bývalým studentem Ondřejem Čechem

Ocenění 2015/2016

 • Petr Dedek
  • 1. místo v kategorii Kadet v soutěži Bobřík informatiky
  • 1. místo v krajském kole Logické olympiády
  • 2. místo ve finálovém kole matematické soutěži Pangea
  • 3. místo ve finálovém kole matematické soutěže MaSo
  • postoupil do Celostátního finále Logické olympiády
  • ocenění za nejlepší výsledek v Praze v testování 6. a 9. tříd v matematice a českém jazyce
 • Kryštof Pravda
  • 1. místo v kategorii Benjamín v soutěži Bobřík informatiky
  • 2. místo v obvodním kole Pythagoriády
  • účast v krajském kole Matematické olympiády
 • Martin Sedmera
  • 1. místo v krajském kole a účast v celostátním kole soutěže v programování a kancelářském SW
  • 2. místo v krajském kole v soutěži prezentačních dovedností Prezentiáda
  • 3. místo ve finálovém kole matematické soutěže MaSo
  • celostátní kolo matematické soutěže Pangea
 • Vojtěch Tvrdík
  • 1. místo v okresním kole Matematické olympiády
  • ocenění za nejlepší výsledek v Praze v testování 6. a 9. tříd v matematice a českém jazyce
  • 6. místo v obvodním kole Zeměpisné olympiády
  • 4. místo v obvodním kole Pythagoriády
  • zúčastnil se Mistrovství světa v strategicko-logické karetní hře Pokemon v San Franciscu. Celkem se zúčastnilo této kategorie 268 dětí z více než 30 zemí světa. Vojta obsadil 26. místo. Z celé české výpravy napříč kategoriemi tak získal nejlepší umístění
 • Martin Dedek
  • 1. místo v obvodním kole Pythagoriády
  • 2. místo ve finálovém kole matematické soutěži Pangea
  • 3. místo ve finálovém kole matematické soutěže MaSo
  • 2. místo v krajském kole v soutěži prezentačních dovedností Prezentiáda
  • účast v matematické korespondenční soutěži Brloh, 8. místo v Praze (z 517 soutěžících)
  • 4. místo v obvodním kole Zeměpisné olympiády
 • Amálie Hilgertová
  • 1. misto na světovém poháru seniorů v nové disciplíně slalom cross
  • 3. misto na světovém poháru seniorů v nové disciplíně slalom cross
  • juniorská mistryně světa ve vodním slalomu, se zúčastnila olympijských her v Riu de Janeiro jako předjezdkyně vodních slalomářů
  • 21. místo ve světovém poháru seniorů ve vodním slalomu
  • účast v semifinále světového poháru seniorů v nové kategorii slalom cross
  • 31. místo ve světovém poháru seniorů ve vodním slalomu
  • 23. místo ve světovém poháru seniorů ve vodním slalomu
  • 8. místo na MS Krakow v individuální závodu seniorů ve vodním slalomu (soutěž do 23 let)
  • 5. místo na MS juniorů v kanoistice 2015
  • účast na dvou světových seniorských pohárech v kanoistice
  • 2. misto na ME Solkan hlídky ve vodním slalomu (soutěž do 23 let)
  • 2. misto na MS Krakow hlídky ve vodním slalomu (soutěž do 23 let)
 • Martin Kent Kraus
  • 2. místo v krajském kole v soutěži prezentačních dovedností Prezentiáda
  • o prázdninách se zúčastnil Mistrovství světa ve středoškolském debatování v Stuttgartu, byl součástí českého Národního týmu
  • účast v matematické korespondenční soutěži Brloh, 8. místo v Praze (z 517 soutěžících)
  • účast na mezinárodních debatních soutěžích (Německo, Slovinsko)
 • Lukáš Dvořák
  • 2. místo v soutěži ČP v zimním biatlonu
  • 2. místo v soutěži ČP v letním biatlonu
  • 2. místo v celkovém hodnocení jednotlivců pro rok 2015/2016 v letním biatlonu
  • 2×3. místo v soutěži ČP v zimním biatlonu
  • 2×3. místo v soutěži ČP v MČR v zimním biatlonu
  • 3×3. místo v soutěži ČP v letním biatlonu
  • 2×3. místo v soutěži ČP v MČR v letním biatlonu
 • Philip Hladký
  • 2. místo v lakrosu, Berlin open
  • 2. místo Liščí střela (broková střelba)
  • 2. místo v Memoriálu Karla Podhajského (broková střelba)
  • 3. místo kynologie
  • 3. místo ve Střeleckém poháru Brdy (kombinovaná broková střelba)
  • 5. místo v lakrosu Memoriál Aleše Hřebeského
  • 4. místo v Poháru světa myslivosti (sportovní broková střelba)
  • 12. místo v kulové střelbě
  • 4. místo v Poháru ČR do 21 let v brokové střelbě (dlouhý holub)
  • 7. místo ve Frank Menschner cup (lakros)
  • 5. místo (kynologie, broková střelba)
  • 7. místo v Lago di Barga Beretta and Bocaccio cup (broková střelba)
 • Radek Jakubka
  • 2. místo v krasobruslení na Zimní olympiádě dětí a mládeže 2016 (kategorie mladší žáci)
 • Jiří Kuthan
  • 3. místo ve finálovém kole matematické soutěže MaSo
 • Robert J. Šimon
  • Titul Nejlepší středoškolský student
 • Kristýna Palánová
  • ocenění za nejlepší výsledek v Praze v testování 6. a 9. tříd v matematice a českém jazyce
  • účast v obvodním kole recitační soutěže Pražské poetické setkání 2016
 • Jonáš Ronovský
  • ocenění za nejlepší výsledek v Praze v testování 6. a 9. tříd v matematice a českém jazyce
 • David Černík
  • ocenění za nejlepší výsledek v Praze v testování 6. a 9. tříd v matematice a českém jazyce
 • Karolína Šedová
  • ocenění za nejlepší výsledek v Praze v testování 6. a 9. tříd v matematice a českém jazyce
 • Samuel Brož
  • ocenění za nejlepší výsledek v Praze v testování 6. a 9. tříd v matematice a českém jazyce
  • účast v programu CTY
 • Pavel Kantner
  • Stretech – prezentace dvou prací z oboru Historie a Geografie a publikace ve sborníku
  • Středoškolská odborná činnosti – účast v krajském kole s oběma pracemi v oboru Historie, Geografie
 • Dominik Šepák
  • 34. místo v republice v soutěži Školní ajťák
 • Soňa Linhartová
  • účast v obvodním kole recitační soutěže Pražské poetické setkání 2016
 • Studenti kvinty a septimy
  • účast v Mezinárodním projektu Praha–Mnichov: osudy v exilu (rozhovory s pracovníky Rádia Svobodná Evropa)
 • Studenti primy a sekundy
  • projekt Mladý kurátor v Lobkowiczském paláci (zkoumání a prezentování sbírkových předmětů)
 • Tým studentů kvinty
  • 1. místo v oblastním kole PIšQvorek
 • 2 školní týmy
  • účast v Mezinárodním kole soutěže Matematický náboj
 • Tým kvarty
  • účast v soutěži Chemquest
 • Tým studentů
  • 11. místo (z 25 týmů) v Dějepisné soutěži studentů gymnázií ČR a SR

Ocenění 2014/2015

 • Kryštof Pravda
  • 1. místo v celostátním kole Mezinárodní matematické soutěže Pangea
  • 1. místo v šachové lize družstev dorostu (+postup do extraligy)
  • 1. místo v Národní OPEN v šachu do 18 let
  • 1. místo v krajském kole soutěži ZUŠ v hraní na lidové nástroje (housle)
  • 2. místo v Přeboru Prahy v rapid šachu do 14 let
  • 3. místo v Přeboru Prahy v šachu do 14 let
  • 3. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v hraní na lidové nástroje (housle)
  • rozhovor s mimořádnými studenty na webu Aktualne.cz
  • 5. místo v krajském kole Astronomické olympiády
  • 6. místo v Přeboru Prahy v bleskovém šachu do 18 let
  • 21. místo v Přeboru Čech v šachu do 14 let
  • 4. místo celkově v Národní OPEN v šachu
 • Petr Dedek
  • 1. místo v celostátním kole soutěže Bobřík informatiky
  • 2. místo v krajském kole Prezentiády
  • 7. místo v krajském kole LO
 • Karolína Procházková
  • 1. místo v krajském kole SOČ v oboru Geologie a geografie
  • 2. místo v celostátním korespondenčním semináři Kamenožrout
  • 3. místo v krajském kole v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  • účast v programu CTY
  • zisk mezinárodního certifikátu z AJ (ESOL) na úrovni C1
 • Jiří Rambousek
  • 1. místo v krajském kole SOČ v oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
  • rozhovor s mimořádnými studenty na webu Aktualne.cz
 • Radek Jakubka
  • 1. místo mistroství ČR žactva ve sportovní gymnastice
  • 1. místo mezinárodní závody Leo Scheu Memorial – Advanced novice boys
  • 1. místo pohárový žebříček sportovních dvojic žactva ČKS
  • 2. místo Visegrádská čtyřka – mezinárodní závody sportovních dvojic žactva
  • 3. místo pohárový žebříček žactva ČKS
 • Robert Jonathan Šimon
  • 1. místo v celostátní soutěži Merkur perFEKT Challenge, kterou pořádá FEKT ČVUT v Brně, v rámci tématu Autonomní pásový dopravní prostředek
 • Radek Olšák
  • 1. místo v Matematickém klokanovi (kat. Kadet)
  • 3. místo v krajském kole v PIšQorkách
 • Martin Dedek
  • 1. místo v obvodním kole Pythagoriády
 • Amálie Hilgertová
  • 1. místo na MČR dorostu 2014 v kanoistice
  • 1. místo na Závodě olympijských nadějí 2014 v kanoistice
  • 1. místo na MS juniorů 2015 v kanoistice v hlídkách
  • 1. místo na Českém poháru seniorů v kanoistice
  • 2. místo na ME v kanoistice v hlídkách
  • 3. místo v celkovém pořadí Českého poháru v kanoistice
  • rozhovor s mimořádnými studenty na webu Aktualne.cz
  • 5. místo na MS juniorů v kanoistice 2015
  • účast na dvou světových seniorských pohárech v kanoistice
 • Lukáš Dvořák
  • 1. místo v závodě ČP (dorostenci B)
  • 2. místo a 1. místo na ČP v biatlonu (dorostenci B)
  • 2×2. místo v závodě Central European Cup
  • 3. místo na MČR v biatlonu dorostenci B
  • 3. místo v celkovém hodnocení v ČP pro rok 2014/15 (dorostenci B)
  • rozhovor s mimořádnými studenty na webu Aktualne.cz
  • nominace na EYOF – evropský olympijský festival mládeže
 • Martin Kent Kraus
  • 2. místo v krajském kole Prezentiády
  • aktivní účast na významné mezinárodní konferenci o divadle v rámci mezinárodního projektu PLATFORMshift
  • účast na mezinárodních debatních soutěžích (Německo, Slovinsko)
 • Michal Žáček
  • 2. místo v krajském kole soutěže v Go (deska 19×19)
  • 3. místo v krajském kole soutěže v Go (kat. pokročilí)
 • Michaela Kučerová
  • 3. místo v krajském kole SOČ v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • Jan Veselý
  • 3. místo v krajském kole v PIšQorkách
 • Marek Holub
  • 3. místo v krajském kole v PIšQorkách
  • 10. místo v krajském kole LO
 • Daniel Žuravljov
  • 3. místo v krajském kole v PIšQorkách
 • Václav Klimeš
  • 3. místo v krajském kole v PIšQorkách
 • Alexander Écsi
  • 3. místo v obvodním kole olympiády v NJ
 • Vojtěch Koštíř
  • účast v programu CTY
  • účast v mezinárodním projektu Biozvěst
  • úspěšný řešitel krajského kola BiO
  • 5. místo v krajském kole Ekologické olympiády
 • Samuel Brož
  • účast v programu CTY
 • Mikoláš Opletal
  • účast v oblastním kole recitační soutěž Memoriál Rosti Čtvrtlíka
  • divadelní představení První dojem na základě vlastního scénáře
 • Laura Opletalová
  • účast v oblastním kole recitační soutěž Memoriál Rosti Čtvrtlíka
 • Andrea Vlčková
  • účast v oblastním kole recitační soutěž Memoriál Rosti Čtvrtlíka
 • Mikoláš Hrdlička
  • účast v oblastním kole recitační soutěž Memoriál Rosti Čtvrtlíka
 • Štěpán Krtička
  • rozhovor s mimořádnými studenty na webu Aktualne.cz
 • Rozálie Havelková
  • rozhovor s mimořádnými studenty na webu Aktualne.cz
 • Philipp Hladký
  • aktivní účast na významné mezinárodní konferenci o divadle v rámci mezinárodního projektu PLATFORMshift
 • Matyáš Šachta
  • aktivní účast na významné mezinárodní konferenci o divadle v rámci mezinárodního projektu PLATFORMshift
 • Martin Klein
  • aktivní účast na významné mezinárodní konferenci o divadle v rámci mezinárodního projektu PLATFORMshift
 • Philipp Melay
  • příspěvky do časopisu Redway
 • Yasmina Overstreet
  • příspěvky do časopisu Redway
 • Valentich Logachev
  • Ocenění Scio za nejlepší výsledek v Praze v testování matematiky šestých tříd mezi žáky víceletých gymnázií
 • František Vlček
  • Ocenění Scio za nejlepší výsledek v Praze v testování matematiky šestých tříd mezi žáky víceletých gymnázií
 • Vilém Kolář
  • 5. místo v krajském kole Ekologické olympiády
 • Pavel Kantner
  • 5. místo v krajském kole Ekologické olympiády
 • Filip Mauer
  • účast na 4. dětské vědecké konferenci pořádané PřF UK Praha
 • Studenti primy, sekundy, tercie
  • 1. místo v krajském kole soutěže Nenech mozek zahálet (bridž, dáma, go)
 • Školní šachový tým
  • 6. místo v Přeboru škol Prahy
 • Studenti kvinty a septimy
  • účast v Mezinárodním projektu Praha–Mnichov: osudy v exilu (rozhovory s pracovníky Rádia Svobodná Evropa)
 • Studenti primy a sekundy
  • projekt Mladý kurátor v Lobkowiczském paláci (zkoumání a prezentování sbírkových předmětů)
 • Studenti kvinty
  • projekt Příběhy z války (rozhovory s pamětníky války)

Ocenění 2013/2014

 • Andrea Vlčková
  • 1. místo v obvodním kole MO a postup do krajského kola
 • Václav Polák
  • 1. místo v krajském kole SOČ v oboru Tvorba učebních pomůcek
  • 13. místo celostátním kole SOČ v oboru Tvorba učebních pomůcek
 • Karolína Savincová
  • 1. místo v krajském kole SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  • 8. místo na celostátním kole SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Mikuláš Hrdlička
  • 1. místo v kategorii Senior v krajském kole soutěže v programování s názvem Bobřík informatiky
  • 6. místo v krajském kole SOČ v oboru Informatika
 • Amálie Hilgertová
  • 1. místo na MS juniorů 2013 v kanoistice
  • 1. místo na MS juniorů 2013 v kanoistice v hlídkách
  • 1. místo na ME juniorů 2013 v kanoistice v hlídkách
  • 1. místo na MČR juniorů v kanoistice
  • 2. místo na MČR U23 v kanoistice
  • 3. místo na ME v kanoistice v hlídkách
  • 7. místo na MS juniorů v kanoistice 2014
  • 5. místo na ME juniorů v kanoistice 2014
 • Jiří Rambousek
  • 1. místo v kategorii junior v českém poháru v autoslalomu
  • 1. místo v kategorie junior v českém poháru v autoslalomu
  • 1. místo v kategorii junior v českém poháru v autoslalomu
  • 2. místo v kategorii junior v českém poháru v autoslalomu
 • Philip Hladký
  • 1. nejlepší gólman v republice v boxlakrosu v kategorii junior za rok 2014
  • 1. nejlepší gólman na ME v boxlakrosu v kategorii junior
  • 2. nejlepší gólman v republice v boxlakrosu v kategorii junior za rok 2013
  • 2. nejlepší gólman na ME v boxlakrosu v kategorii senior
  • 3. nejlepší gólman v mezinárodním turnaji v boxlakrosu
  • 3. nejlepší obránce na Berlín Cup v boxlakrosu v kategorii junior
  • 3. nejlepší gólman v boxlakrosu na Lax in the Box Germany
 • Lukáš Dvořák
  • 1. místo na MČR v biatlonu (dorostenci A)
  • 1. místo na OLYMPIC HOPES 2014 (CEC) (dorostenci A)
  • 1. místo v celkovém hodnocení ČP pro rok 2013/2014 (dorostenci A)
  • 1. místo na MČR v biatlonu na kol. lyžích (dorostenci B)
  • 2. místo na MČR v biatlonu na horských kolech (dorostenci A)
  • 2. místo na MČR v biatlonu na kol. lyžích (dorostenci A)
  • 2. místo a 1. místo na ČP v biatlonu (dorostenci A)
  • 2. místo na MČR v biatlonu na horských kolech (dorostenci B)
  • 2. místo v celkovém hodnocení v „Sport and Freizeit biatlon SCM Cup“ pro rok 2014 (dorostenci B)
  • 3. místo na MČR v biatlonu na kol. lyžích (dorostenci A)
  • 3. místo na MČR v běhu na lyžích (dorostenci A)
 • David Labský
  • 1. místo v kategorii Senior v krajském kole soutěže v programování s názvem Bobřík informatiky
  • 2. místo na celostátní soutěži v programování s názvem Bobřík informatiky
 • Eliška Hůlová
  • 2. místo v krajském kole SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Alžběta Dostálová
  • 2. místo v soutěži jednotlivců v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
 • Bára Pavlíková
  • 2. místo v soutěži jednotlivců v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
 • Tomáš Král
  • 3. místo v krajském kole SOČ v oboru Filosofie, politologie
 • Tuka Al Sabagh
  • 3. místo v soutěži jednotlivců v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
 • Lenka Svobodová
  • muzikálové představení Démoni na slunci, které mělo premiéru 11. 6. 2014 v Divadle Za plotem
 • Alžběta Martincová
  • 4. místo v krajském kole Chemické olympiády
 • Vojtěch Koštíř
  • 4. místo v krajském kole Ekologické olympiády
  • účast v krajském kole Biologické olympiády
  • 7. místo v celopražském kole Botanické soutěže
  • účast v programu CTY
 • Martin Sedmera
  • Ocenění Scio za nejlepší výsledek v Praze v testování matematiky šestých tříd mezi žáky víceletých gymnázií
 • Kristýna Šmídová
  • zapojila se do soutěže Umíš učit? Ukaž se!, kterou pořádá Khanova škola. Principem soutěže je natočit výukové video na nějaké téma a vyvěsit na www stránky pořadatele
  • postup do krajského kola Lingvistické olympiády
 • Jakub Ondra
  • dostal se do povědomí veřejnosti díky svému hudebnímu talentu! Od příležitostného zpívání na ulici se dostává na přední příčky hudebních hitparád!
 • Školní šachový kroužek
  • 5. místo na celopražském šachovém turnaji škol
 • Ondřej Mareček
  • 4. místo na krajském kole SOČ v oboru Zdravotnictví
 • Václav Spěvák
  • 5. místo v krajském kole SOČ v oboru Filosofie, politologie
 • Jan Musil
  • 4. místo v krajském kole SOČ v oboru Pedagogika, sociologie, psychologie, problematika volného času
  • účast na přehlídce Stretech
 • Tým Mensa gymnázia
  • 6. místo v soutěži družstev v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
 • Filip Mauer
  • účast na 3. dětské vědecké konferenci pořádané PřF UK Praha
 • Pavel Kantner
  • 4. místo v krajském kole Ekologické olympiády
  • postup do krajského kola Lingvistické olympiády

Ocenění 2012/2013

Vojto, díky!!!

Vojta Koštíř, student kvarty, je opět čerstvým držitelem diplomu, tentokrát za 1. místo v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář!!!! Gratulujeme a jen tak dál!

Míša Kučerová - 1. místo ve fotosoutěži!!!!!!

Naše studentka kvinty Míša Kučerová se zapojila do fotografické soutěže Mladí fotografují památky, kterou vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V této soutěži ve velké konkurenci obsadila 1. místo. Pořadí na prvních třech místech bylo slavnostně vyhlášeno 18. dubna 2013 u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě. Připojujeme vítězné foto.

1. místo ve fotosoutěži

1. místo ve fotosoutěži

Celostátní finále Zeměpisné olympiády a Vilém Kolář

Student sexty Vilém Kolář se probojoval do celostátního finále Zeměpisné olympiády ze 180 účastníků!!!! Vilém se každý rok umisťoval na předních místech Zeměpisné olympiády v kraji, ale teprve letos bude moci zúročit své znalosti i v republikové konkurenci. Bržíme palce!

3. místo na Mistrovství Čech (III. zemská liga) v hip hopu formací

Natálie Skotáková, studentka sekundy naší školy, se v sobotu v Kladně se svým týmem z taneční školy B Original umístila na 3. místě na Mistrovství Čech v soutěži formací v kategorii junior v hip hopu!!!! Gratulujeme a budeme držet palce na Mistrovství ČR poslední květnový víkend v Brně!!!!

A máme tu dalšího vítěze!!!!

David Labský, student septimy, zvítězil v krajském kole Soutěže v programování, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Praha 2. A i on bude moci prokázat své schopnosti v celorepublikovém finále!!!!Také jemu gratulujeme a budeme držet palce!

Bohatá sklizeň na SOČ!!!!

Naši studenti opět zazářili na krajské přehlídce středoškolské odborné činnosti. Želízek v ohni neboli přihlášených výborných prací měla škola 7. Z toho vzešly nakonec 4 medaile - Kristýna Šmídová získala 1. místo v oboru Pedagogika se svojí prací Výuka matematiky v nižších ročnících víceletých gymnázií a 3. místo v matematice - Neobvyklé rozšíření přirozených čísel, Jan Musil 2. místo v oboru Teorie kultury za práci Problematika překladu Poeova díla-teorie překladu a vlastní tvůrčí práce, Albert Ferkl 3. místo v oboru Filosofie za práci Herakleitos z Efesu-učení, život a vliv. Všem umístěným gratulujeme a děkujeme i ostatním za reprezentaci školy a pracovní úsilí na svých pracích: Martin Havlík-Arabské jaro v Libyi, Vojtěch Glaser-Metodika tréninku skoků na trampolíně, Petr Bílek - Výuka evropského práva na gymnáziích v ČR.

Studenti na 1. a 2. místě postupují do celostátního kola, studenti na 3. místě jsou také navrženi k postupu, ale o nich ještě není definitivně rozhodnuto.

2. a 3. místo v OČJ

Naši skvělí studenti K. Šmídová a A. Ferkl ze septimy obsadili v letošním obvodním kole olympiády v českém jazyce skvělé 2. a 3. místo a oba postupují do kola krajského (celopražského). Věříme, že i tam budou mezi nejlepšími a připíší si na svůj vrub další úspěch.

Ocenění Scio

Ocenění společnosti Scio

3. místo ve FYKOSí Fyziklání!!!

Tým studentů sexty až oktávy (Vojta Nižňanský, Kristýna Šmídová, Martin Havlík, Vilém Kolář) získal 3. místo v soutěži FYKOSí Fyziklání, který pořádá MFF UK a která je zaměřena na řešení fyzikálních úloh. V náročné konkurenci je to zvlášť ceněná bronzová medaile!

Vítěz krajského kola logické olympiády Vojta Nižňanský

Fenomenální úspěch Vojty Nižňanského z oktávy! Nejen že se stal vítězem krajského kola Logické olympiády za kraj Praha, ale získal nejvyšší možné skóre bodů, což se zatím asi nikomu v historii soutěže v krajském kole nepodařillo!!! Gratulujeme a budeme držet palce ve finále Logické olympiády 26.11.2012 v Míčovně Pražského hradu.

Výsledky Logické olympiády kategorie B

V soutěži Logická olympiáda v kategorii B pro 2. stupeň ZŠ postoupilo našich 5 studentů do krajského semifinále. Jde o tyto studenty: Petr Dedek (prima), Tobiáš Kratochvíl (tercie), Amálie Hilgertová, Pavel Kantner a Rozálie Havelková (všichni kvarta). Gratulujeme a budeme držet palce i 2.11.2012 v krajském kole.

Amálka Hilgertová – mistryně republiky

Dne 15.9.2012 slavila úspěch naše studentka kvarty Amálie Hilgertová. Dosáhla dvakrát na vítěznou příčku na Mistrovství ČR v kanoistice, a to jak v jednotlivcích, tak v družstvech v kategorii K1ž dorost a dorost mladší. Srdečně gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!

Ocenění 2011/2012

1. místa

Mistrovství ČR v alpských disciplínách a slalomu (M. Štěpán)

Přebor Prahy v šachu (J. Švach, J. Jančařík, J. Paukert, V. Rut)

Krajské kolo SOČ (L. Straňák)

Český pohár ve skocích na trampolíně (V. Glaser)

SCIO Stonožka 6 – nejlepší výsledek v matematice (O. Lukavský a F. Novák)

SCIO Klíčové kompetence 8 - nejlepší výsledek v studijních předpokladech (D. Hajduk)

Cena Alfréda Radoka (Mgr. J. Kratochvíl)

Cena praxe (Domino,NIDV)–za nejlepší prakticky využitelný e-learningový materiál (Mgr. E. Patáková)

2. místa

Mistrovství ČR ve fleretu (V. Götz)

Mladý Demosthenes-Kraj Praha a Středočeský kraj (V. Glaser)

SCIO – bronzový certifikát za péči věnovanou hodnocení výsledků vzdělávání

Obvodní kolo zeměpisné olympiády (Jan Veselý, Jan Kostkan)

3. místa

Krajské kolo SOČ (V. Nižňanský)

Krajské kolo – Pražský globus (Vojtěch Felgr)

Krajské kolo soutěže ve finanční gramotnosti (Kolář Vilém, Bílek Petr, Král Tomáš)

Ostatní

Logická olympiáda – 4.-5. místo v krajském kole (J.

Studenti čtou a píší noviny (V. Glaser)-hlavní článek v frontě dnes

Medaile MŠMT (zakladatelka školy K. Havlíčková) - za systematickou a průkopnickou práci v oboru rozvoje moderní výuky a podpory intelektově nadaných dětí

Erben parodický – publikace 1 básně v básnické sbírce (P. Stejskal)

SCIO – umístění mezi 10% nejlepších škol v v testech Stonožka 6 a 8, a Vektor 1 a 4.

Ocenění 2010/2011

Celostátní kola

1.místov celostátní přehlídce SOČ – T. Svobodová (septima)

Celostátní kola 1

1.místo na Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně-synchronní dvojice – V. Glaser (kvinta)

Celostátní kola 2

1.místo v semifinálovém kole mezinárodní soutěže Indie rockových kapel Emergenza - kapela The Colorblinds (na bicí hraje náš student Š. Krtička)

1.místo v soutěži SAPERE-Vědět jak žít – třída tercie

1.místo v literární soutěži Terminus v kategorii vlastní tvorba – I. Recmanová (oktáva)

2.místo ve finále soutěže Emergenza. Jako jediná kapela má jistou účast na festivalu Rock for People a na Sázava Festu.

3.místo v celostátní přehlídce SOČ – J. Jančařík (septima)

Celostátní kola 3

3.místo na Mistrovství ČR v superobřím slalomu mladších juniorů - M. Štěpán (kvinta)

3.místo na Mistrovství ČR v superkombinaci - M. Štěpán (kvinta)

8.místo na Mistrovství ČR družstev středních škol v šachu - J. Jančařík, V. Rut, V. Váňa (všichni septima), J. Paukert (sexta B)

Celostátní kola 4

Projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny – publikace 2 článků našich studentů kvinty v Mladé frontě dnes-A. Bartoníček a R. Henyš (oba kvinta)

Vynikající výsledky ve srovnávacích testech společnosti Scio – prima – v OSP, Ma i ČJ mezi 10% nejlepších škol, sekunda - v OSP a ČJ mezi 10% nejlepších škol

Krajská kola

1.místo v krajském kole přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti - T.Svobodová (septima) – postup do celostátního kola

1.místo v krajském kole přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti - J.Jančařík (septima) – postup do celostátního kola

2.místo v krajském kole přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti - V. Rut (septima) – postup do celostátního kola

3.místo v krajském kole přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti - D. Zábranský (septima)

4.místo v krajském kole přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti - V. Matoušek (septima)

2.místo v přeboru Prahy družstev středních škol v šachu - J. Jančařík, V. Rut, V. Váňa (všichni septima), J. Paukert (sexta B)

Krajská kola 1

Úspěšní řešitelé krajského kola matematické olympiády – V. Nižňanský, K. Šmídová

Nejlepší výsledek v Hlavním městě Praha v testu z ČJ sedmých tříd víceletých gymnázií - R.Havelková, V. Koštíř (oba sekunda)

Krajská kola 2

Obvodní kola

1.místo v obvodním kole Pythagoriády - P. Goč (sekunda)

1.místo v obvodním kole olympiády v českém jazyce - P. Vacek (septima)

2.místo v obvodním kole olympiády v zeměpisu - V. Kolář (kvarta)

3.místo v obvodním kole olympiády v zeměpisu - V. Polák (kvarta)

3.místo v obvodním kole olympiády ve fyzice - D. Šepák (tercie)

3.místo v obvodním kole konverzační soutěže v německém jazyce - D. Šepák (tercie)

Úspěšní řešitelé obvodního kola Pythagoriády- K. Pilát, E. Zenkerová, J. Líkař, J. Hora, D. Šepák (všichni tercie), K. Hrnčiříková (prima)

Úspěšní řešitelé obvodního kola matematické olympiády – K. Hrnčiříková (prima), D. Šepák (tercie)

Ocenění 2009/2010

Obvodní kola

1.místo v olympiádě v německém jazyce- D. Šepák (sekunda)

2.místo v olympiádě ze zeměpisu – V. Kolář (tercie)

7.místo v olympiádě z dějepisu – M. Havlík (kvarta B)

Krajská kola

1.místo v krajském kole SOČ – V. Zentrichová (septima)

1.místo v Matematickém klokanovi v kategorii Student – M. Olšák (oktáva)

1.místo v pražském přeboru škol v šachu – J. Jančařík (sexta), V Rosenbaum (oktáva), Vojtěch Rut (sexta), J. Paukert (kvinta B), Václav Rut (kvinta A)

Krajská kola 1

1.místo v Logické olympiádě – M. Olšák (oktáva)

3.místo v krajském kole SOČ – I. Recmanová (septima)

6.místo v Logické olympiádě – V. Nižňanský (kvinta B)

Krajská kola 2

Studenti čtou a píší noviny – publikace 3 článků našich studentů v Mladé frontě dnes – V. Rut (sexta) a J. Žofčák (septima)

Celostátní kola

1.místo v obřím slalomu v kategorii starších žáků v RKZ – M. Štěpán (kvarta A)

Celostátní kola 1

2.místo ve slalomu v kategorii starších žáků na Hrách IV. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR-M. Štěpán (kvarta A)

Celostátní kola 2

2.místo v obřím slalomu v kategorii starších žáků (Morava) – M. Štěpán (kvarta A)

2.místo v obřím slalomu na Skiinterium Říčky – M. Štěpán (kvarta A)

Celostátní kola 3

2.místo na Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně-V Glaser (kvarta A)

2.místo na Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně – synchronní dvojice -V Glaser (kvarta A)

2.místo na Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně – družstva -V Glaser (kvarta A)

3.místo v Turnaji mladých fyziků, pořádané společností Talnet – k. Šmídová (kvarta B)

Celostátní kola 4

3.místo v Ústředním kole Matematické olympiády – M. Olšák (oktáva)

3.místo v obřím slalomu v kategorii starších žáků na Hrách IV. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR-M. Štěpán (kvarta A)

4. místo ve slalomu v kategorii starších žáků (Morava) – M. Štěpán (kvarta A)

8. místo v celorepublikovém přeboru škol v šachu - J. Jančařík (sexta), V Rosenbaum (oktáva), Vojtěch Rut (sexta), J. Paukert (kvinta B), Václav Rut (kvinta A)

9. místo ve slalomu na Skiinterium Říčky – M. Štěpán (kvarta A)

11. místo v celostátním finále Logické olympiády – M. Olšák (oktáva)

Celostátní kola 5

Scio Stonožka - umístění mezi nejlepšími studenty v testování 6. tříd z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů od společnosti Scio Stonožka-P. Kantner (prima)

Celostátní kola 6

Scio CEFLA – nadprůměrné výsledky studentů naší školy při skládání zkoušek na certifikáty B2 z AJ od společnosti Scio –v poslechu Buďánka 83%, ostatní školy 58% , ve čtení Buďánka 75%, ostatní školy 45%

Celostátní kola 7

Stretech – prezentace prací studentů Buďánka na Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Středoškolská technika 2010 – J. Šídlo, F. Hůla, V. Zentrichová (septima)

Ocenění 2008/2009

25. března 2009 Družstvo dívek ve složení Vimmrová (kvarta C), Tichá (kvarta A), Roreitnerová (kvarta B), Havelcová (tercie A), Pehalová (kvarta B), Marečková (kvarta C), získalo 2. místo v obvodním kole soutěže ve volejbale.

Diplom 1

Jakub Hradil (kvarta A), a Václav Polák (sekunda) získali 1. místo v obvodním kole olympiády ze zeměpisu v příslušné kategorii.

M. Olšák (septima) se umístil v celostátním kole matematické olympiády na výborném 9. místě. Kromě toho byl pozván na soustředění, na kterém se bude vybírat mezinárodní reprezentace v matematické olympiádě.

Jakub Hradil (kvarta A), postoupil z 2. místa v obvodním kole do krajského kola dějepisné olympiády.

David Reda (septima)se umístil na 3. místě ve své kategorii v olympiádě z anglického jazyka.

V matematické soutěži Náboj 2009 tým ve složení M. Olšák, P.Petras, K. Kadavý (všichni septima), M. Šnábl, Š. Weber (oba oktáva) získal 5. místo ze 63. středoškolských týmů, z pražských škol jsme byli na 2. místě.

Tým Buďánky ve složení Joel Jančačík (kvinta), Vojtěch (kvinta) a Václav (kvarta B), Rutovi, a Jindřich Paukert (kvarta C) vybojoval 2. místo v Přeboru pražských škol v šachu a postoupil do celorepublikového finále. Rozdíly mezi prvními čtyřmi družstvy byly v konečném součtu mikroskopické, nás dělila od prvního místa výhra v jediné partii.

20.-21.4. šachový tým ve složení Joel Jančařík (kvinta), Vojtěch (kvinta) a Václav (kvarta B) Rutovi a Jindřich Paukert (kvarta C) obsadil krásné 10. místo na republikovém finále v soutěži školních šachových družstev.

V závodě pražských a středočeských škol v orientačním běhu obsadily dívky z tercie a kvart 1. místo. V konkurenci 14 pražských škol jsme se umístili na celkovém 3.místě (složení týmu - E. Zenkerová, K.Tichý, T. Valeška (prima), M. Lubojacký, M. Fialka (sekunda), B. Havelcová, I. Zentrich (tercie A), J. Hradil (kvarta A), D. Roreitnerová (kvarta B), L. Marečková (kvarta C), J. Paukert (kvinta), A. Hájek, J. Průša (sexta). V jednotlivcích získala 2. místo B. Havelcová (tercie A) a 3. místo L. Marečková (kvarta C). Tým MG vedl T. Zakouřil.


Diplom2 Diplom3diplom4

 

26.4.2009 proběhlo na Hamru Braník sportovní odpoledne, v rámci kterého se konal turnaj ve volejbale pro děti narozené 1994-1992 a turnaj v beachvolejbale smíšených družstev studentů s pedagogy. Na tomto turnaji získalo družstvo Buďánky ve složení B. Wichterlová (kvarta A), B.Havelcová (tercie A), D. Košut (kvarta B), V. Matoušek (kvinta), V. Váňa (kvinta), D. Zábranský (kvinta), V. Vimmrová, L. Marečková (obě kvarta C) a T. Macháčková (kvarta A) pod vedením M. Kalivody a P. Novotného 1. místo ve volejbale a 3. místo v beachvolejbale.

Diplom5

26.4. byly na Buďánkovském slunovratu slavnostně vyhlášeny výsledky literární soutěže Knihomol 2008/2009. Prvního ročníku této soutěže se zúčastnilo celkem 11 studentů, kteří dohromady přečetli 211 knih a ústně prezentovali 23 knih.
Na prvním místě se umístil Lukáš Filippi (kvarta B), na druhém Jakub Váňa (kvarta C) a na třetím Albert Ferkl (tercie B).
Ceny na prvních třech místech: netbook, mobilní telefon, knihy dle vlastního výběru. Děkujeme sponzorům soutěže firmě Charm music a nakladatelství Fragment.
12.-14.6. Tomáš Brukner (septima) se svojí prací Zpracování jazyka Toki Pona probojoval do celostátního finále středoškolské odborné činnosti.

Linda Honskusová (septima) byla vybrána jako jedna z vítězek k účasti na Týdnu se současnou biologií pořádaným Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity za svoji esej.

Ocenění 2007/2008

2.2. V literární soutěži Mensy O loutnu barda Marigolda 2007 získalMichal Horáček
3. místo
v kategorii „Pohádka".

5. 3. Družstvo ve složení Joel Jančařík, Vojtěch Rut, Jindřich Paukert a Václav Rut vyhrálo 1. místo a stalo se přeborníkem Prahy v šachu v kategorii 6.-9. třída a postoupilo do republikového finále.

9.3. Michal Horáček získal 1. místo ve vědomostní soutěži Lidice pro 21. století v I. kategorii a zvláštní cenu poroty

19.3. Jakub Hradil získal 2. místo v obvodním kole Olympiády ze zeměpisu v kategorii C.

19.3. Martin Vimmr získal 4. místo v obvodním kole Olympiády ze zeměpisu v kategorii D.

2. 4. Vyhlášení cen soutěže Lumix Foto Akademie - 1. místo v kategorii „Přátelé" získal Michal Horáček.

9.4. Obvodní kolo atematické olympiády - kategorie Z6 - na 6.-8. místě se umístili Jakub Hradil a David Košut.

9.4. Obvodní kolo Matematické olympiády - kategorie Z6 - na 3.-4. místě se umístil Petr Novák

9.-10.4. Družstvo ve složení Joel Jančařík, Vojtěch Rut, Jindřich Paukert a Václav Rut se umístilo na 7. místě v celorepublikovém Přeboru škol v šachu.

10. 4. Vyhlášení cen 3. ročníku soutěže Lumix Foto Akademie na téma „Fotografie-malování světlem - 2. místo získal Michal Horáček.

23.4. Přebor škol v orientačním běhu - 1. místo v kategorii HV získal Martin Kryšpín Vimmr a MG získalo 3. místo v kategorii škol.

5.5. Krajské (pražské) kolo Matematické olympiády - kategorie Z9 - na 6.-9. místě se umístil Joel Jančařík.

29.5. Petr Petras získal 3. místo v soutěži Matematický klokan v Kategorii Junior