Tvůrčí prostor pro mimořádně nadané, kteří chtějí
tento dar rozvíjet a uplatnit

Vítejte na oficiálních stránkách Mensa gymnázium, o.p.s., jehož zřizovatelem je MENSA ČR. Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Naši studenti jsou velmi úspěšní v příjímacím řízení na vysoké školy.

Školné pro primu pro školní rok 2018/2019 bylo schváleno správní radou ve výši 42 000 Kč.

Chcete-li se dozvědět více, využijte menu v levé části stránky. Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese info@mensagymnazium.cz.

Naše škola se představuje – televizní reportáž

Prohlédněte si aktuální TV spot, který o naší škole natočila regionální Praha TV. Tento spot můžete také shlédnout na jejich stránkách a na jejich kabelovém kanálu www.prahatv.eu (od času 03:05).

Aktuality

Den otevřených dveří – 5. 12. 2018

DOD 2018 Kdo přišel na den otevřených dveří, mohl si vybrat z pestré nabídky aktivit. Hned v hale přivítali návštěvníky čerti, anděl a Mikuláš a obdarovali návštěvníky bonbony. Na chodbách školy pak příchozí mohli shlédnout jednoduché fyzikální a chemické pokusy demonstrované našimi studenty. Hlavní program dne otevřených dveří se skládal ze dvou částí – v první části rodiče i děti získali mnoho informací o škole. Jednotliví vyučující a vedení školy je seznámilo s chodem a specifiky školy, s prací školního poradenského zařízení, s projektem Nautilus a rozvojem kompetence k učení, se školními outdoorovými aktivitami a zážitkovou pedagogikou, s metodami a formami rozvoje nadání, např. tandemovou výukou, a s přijímacím řízením. Na programu se velkou měrou podíleli také studenti v čele se studentskou radou, kteří prezentovali 4 kroužky – debatní klub, kroužek deskových her, šachy a kroužek bridže. Návštěvníci se mohli do těchto aktivit zapojit a zkusit si například debatní cvičení ve skupině, kde měla skupina dojít ke konsensu, koho z nabídky osob nechají přežít při katastrofě lidstva, dále si zahrát bridž, některou z deskových her, šachy či piškvorky s našimi borci, kteří v těchto disciplínách obsazují nejvyšší příčky na státní či mezinárodní úrovni.

DOD 2018 Ve druhé části jsme dali návštěvníkům možnost nahlédnout do výuky – v hodině fyziky bylo cílem si procvičit první dva Newtonovy zákony formou pokusů s pomůckami, které jinak najdeme především v kuchyni – lahev s kečupem, zbytek role od ubrousků atp. Teoretické vědomosti si pak žáci upevňovali i za pomoci hlasovacího zařízení. V hodině anglického jazyka viděli zájemci ukázky mluveného projevu a práce s gramatikou a slovní zásobou na téma Nature - the outdoors, animals. V hodině matematiky v kvintě se probírala elementární teorie čísel, tj. dělitelnost a vše s ní související. Ve druhé části hodiny žáci začali s mocninami s přirozeným a celým exponentem. Žáci pracovali jak individuálně, tak ve skupinách. V hodině zeměpisu se probírala litosféra, stavba Země a vulkanická aktivita pomocí metody skládankového učení, kdy se žáci učí navzájem. V hodině dějepisu v sextě se objevilo téma totalitarismu a totalitním režimům - definování základních znaků komunismu, fašismu a nacismu. Dané režimy si žáci navzájem představili v rámci skupinové práce a ukázek z internetu. V hodině dějepisu v kvartě, kde byly přítomni 2 učitelé, z toho jeden kolega z naší školy a jeden pedagog DOD 2018 z projektu Učitel naživo, a dále mentor tohoto programu, se probírala 1. světová válka formou skupinové práce. Žáci mohli používat různý textový a obrazový materiál a výsledkem byla ppt prezentace, kde měli žáci zmapovat příčiny, průběh a důsledky 1. světové války. Poté bude ještě příští hodinu každá skupina zpracovávat jeden specifický úkol, např. pohled na válku očima vojáků z fronty, obraz války z pohledu médií a válečné propagandy, vliv války na rozvoj nových technologií, všední život v zázemí, pohled na válku očima žen aj.

Mnoho různých informací o škole mohli získat návštěvníci v „showroomu“, tedy učebně oktávě, kde byly vystaveny učebnice používané v jednotlivých předmětech, propagační materiály o Mense ČR a mensovní časopis, práce studentů (ročníkové a seminární práce, postery, model pyramidy a zikkuratu a 3D zeměpisný model aj.), doklady o úspěších studentů (poháry, diplomy, medaile) a veškeré informace o škole – o ŠVP, o volitelných seminářích, komplexním bodovém hodnocení, specifikách školy, elektronické žákovské atd.

DOD 2018 DOD 2018 Kdo byl shlédnutím všech aktivit znaven, mohl se v showroomu posadit a občerstvit se kávou, čajem, minerálkou a sušenkou. Průvodcovské služby se výborně a se ctí zhostili naši studenti, kterým děkujeme.
Podrobnější informace o škole přímo v prezentační místnosti předávali také kolegové – Mgr. Barbora Kosíková a JUDr. Renáta Sladká. I jim patří dík.

Věříme, že všem návštěvníkům se Den otevřených dveří líbil a že se s některými z nich uvidíme u přijímacího řízení.

 

Dny otevřených dveří – 5. 12. 2018 a 6. 2. 2019 od 10 do 15 hodin

Zveme všechny zájemce o studium na náš první Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 5. 12. 2018.

 • Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s našimi aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka)
 • Od 12:15 do 13:50 hodin budou probíhat ukázkové hodiny
 • Od 14 hodin se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů - piškvorky, dáma, bridž a jiné deskové či logické hry
Prezentovat se bude také řečnický kroužek, návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Také návštěvníci uvidí zajímavé fyzikální pokusy. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ testů uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese intranet.mensa.cz, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Cena: 200,- Kč pro děti.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

Těšíme se na Vás!!!

 

Junior náboj – 1. místo v mezinárodním klání!!!

Matyáš Kopecký V pátek 23. listopadu 2018 se konala mezinárodní soutěž Junior náboj na Gymnáziu Christiana Dopplera. Skvělý 4členný tým žáků z Mensa gymnázia ve složení Adam Celecký, Viacheslav Nikiforov (oba tercie), Benjamin Swart, Vojtěch Tvrdík (oba kvarta), se umístil výborně v konkurenci týmů z jiných škol, a to v místě konání jako PRVNÍ, rovněž v Česku jako PRVNÍ. Celkem se soutěže zúčastnilo 987 týmů napříč Českem, Slovenskem a Polskem. Pouze 3 týmy z tohoto celkového počtu vyřešily všech 42 úloh a náš tým jako první 30 min před koncem limitu. Je tedy škoda, že nebylo více příkladů, celkový rozdíl mohl být ještě výraznější. Všem moc gratulujeme!!!

Více na junior.naboj.org.

 

Studentská vědecká konference – Matyáš Kopecký oceněn cenou firmy Shimadzu

Matyáš Kopecký Na Studentské vědecké konferenci 2018 pořádané VŠCHT pod záštitou Unipetrolu náš student septimy Matyáš Kopecký prezentoval svou práci na téma spektroskopická měření. V rámci této práce izoloval alkaloidy z vlaštovičníku většího a změřil jejich spektra metodami nukleární magnetické rezonance (NMR) a viditelné absorbční spektroskopie (VIS). Dále pak postavil první prototyp svého VIS spektrometru, který umožňuje rozlišit anorganické barevné látky jako jsou např. manganistan draselný, síran měďnatý a brom. V rámci této velmi kompetitivní konference byl jeho příspěvek oceněn zvláštní cenou firmy Shimadzu. SVK je přehlídka "vědeckých" prací studentů středních škol a víceletých gymnázií zaměřená na technická a přírodovědná témata se zvláštním důrazem na obor CHEMIE. Studentskou vědeckou konferenci pro středoškolské studenty pořádá Vysoká škola chemicko-technologická, Unipetrol RPA, s.r.o. a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum UniCRE pod záštitou Nadace Unipetrol. Zástupci pořádajících společností jsou členy hodnotící komise, která vybírá nejlepší studentské práce. Autoři oceněných prací kromě uznání odborné poroty získávají od nadace i finanční bonus.

 

Logická olympiáda – celostátní finále – 8. místo - Martin Dedek

Martin Dedek V celostátním finále Logické olympiády, kde naši malou školu zastupovali hned tři reprezentanti, jsme se dočkali krásného 8. místa v kategorii C ze 63 finalistů, které obsadil Martin Dedek z kvinty, dále 19. místa v kategorii B z 65 finalistů, které vybojoval Adam Celecký z tercie, a v neposlední řadě na 24. místě v kategorii C ze 63 finalistů se umístil Petr Dedek ze septimy. Jsou to skvělé úspěchy vzhledem k tomu, že se celkově letos do Logické olympiády registrovalo 61.761 soutěžících z celé republiky. Všem gratulujeme!!! Více na www.logickaolympiada.cz

 

Vítězka Běhu 17. listopadu Aneta Vošahlíková

Aneta Vošahlíková V sobotu 17. listopadu 2018 se pod taktovkou ÚTVS ČVUT uskutečnil v Oboře hvězda 66. ročník Běhu 17. listopadu, v rámci nějž se uskutečnil 56. ročník Akademického mistrovství v přespolním běhu. Běhalo se ve 14 kategoriích od dětí až po veterány. Aneta Vošahlíková, žákyně oktávy, zvítězila v kategorii juniorky, přestože to není její prioritní disciplína.

Více na sportis.cz.

 

Otevřená věda – úspěch čerstvého absolventa Josefa Kučery

Josef Kučera Prezentace výsledků ročních stáží v Akademii věd ČR v pěti minutách před odbornou porotou a publikem – vskutku nelehký úkol čekal na středoškoláky, kteří letos absolvovali studentské stáže v Akademii věd ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda. V Praze se jich na dvoudenní Studentské vědecké konferenci sešlo více než 120. Konference se uskutečnila v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR od 22. do 23. listopadu 2018. Prezentace byly rozděleny dle oborů do tří bloků - vědních oblastí, a to v oborech biologie, chemie, lékařské vědy, biofyziky nebo zemědělství, fyziky, astronomie, matematiky, geografie, geologie nebo robotiky, historie, dějin umění, filologie a sociologie. Každý blok měl ustanovenu odbornou porotu, která studenty hodnotila a pokládala jim doplňující otázky. v rámci I. vědního bloku se na 2. místě umístil náš čerstvý absolvent Josef Kučera s prezentací své stáže v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR na téma Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách. Gratulujeme a přejeme úspěšný start vědecké kariéry!!!

Více na www.otevrenaveda.cz.

 

Návštěva laboratoří Ústavu fotoniky a elektroniky

Dne 8. 11. mělo čtrnáct studentů z oktávy a sexty jedinečnou možnost vidět nejnovější přístroje a samotné vědce ÚFE v akci na dni otevřených dveří, který probíhal v rámci Týdne vědy a techniky. Naši zájemci o fyziku navštívili celkem 6 laboratoří. V první si vyslechli přednášku o mikrovlnném záření a biomolekulách, bavili se o měření tohoto záření a také o tom, jak mohou mikrovlnné technologie sloužit v medicíně. Ve druhé laboratoři viděli, jak se vytváří přesný čas v ČR na atomových hodinách. Na třetím stanovišti si připomněli principy vedení světla v optických vláknech a byli svědky experimentu měření zatížení mostu. Užitečné bylo vidět hlavně praktické použití těchto technologií, díky optickým vláknům se v budoucnu bude dát předcházet takovým katastrofám jako pádu mostu v Janově a jiným. Ve čtvrté laboratoři studenti nahlédli do tajů nanooptiky, a to pomocí speciálních mikroskopů, kterými se zkoumá život na úrovni molekul. Na pátém stanovišti dva velmi zábavní vědci studentům předváděli, jakým způsobem jsou schopni vytvářet nanoobjekty (nanometrové procesory) a manipulovat s nimi. Česká republika vždy byla a je na špici ve výrobě těchto přístrojů. laboratoří Ústavu fotoniky a elektroniky A konečně v poslední laboratoři se studenti přenesli do doby Rudolfa II. a zkusili přijít na to, jak by se dal odhalit takový otrávený pohár. V praxi tak mohli vidět optické biosenzory, zařízení, která jsou schopná odhalit hledanou látku (např. jed) rychle, přímo na místě a s vysokou citlivostí. V průběhu celého „fyzikálního“ odpoledne studenti odpovídali na všetečné otázky vědců a zapojovali se do různých pokusů. Pracovníci ÚFE byli mile překvapeni znalostmi našich studentů. Naše škola se těší na další spolupráci s tímto ústavem.

 

Energetická olympiáda - 2. místo v celostátním finále!!!

V celostátním finále, ve kterém naši školu reprezentovaly dva týmy, se jako 2. z celé ČR umistil tým složený ze studentů oktávy: Dan Rezner, Radek Olšák a Martin Edl. Vyhráli 20 tisíc kč a mnoho věcných cen. Další týmy (septima - Míšek, Dedek, Kopecký a oktáva - Machala, Holub, Veselý) se umístily na sice skvělém, ale nepostupovém 3. a 19. místě. Všechny tři týmy prokázaly ohromnou schopnost zabrat a "zamakat" a následně i prezentovat svoji práci před sálem se 150 posluchači. Gratulujeme!!!

Více na novinky.cz

 

Soutěž Maso - historicky nejlepší umístění!!!

V úterý 6. listopadu 2018 proběhla matematická soutěž MaSo, které se zúčastnilo 8 žáků MG.

Umístění:
 • Tým č. 15 "Mensa A": Adam Celecký, Vojtěch Kadeřábek, Petr Mach, Viacheslav Nikiforov (všichni tercie) - s 265.859 body jako DRUZÍ v ČR.
 • Tým č. 48 "Mensa B": Richard Dobíšek (sekunda), Vojtěch Procházka (sekunda), Benjamin Swart (kvarta), Vojtěch Tvrdík (kvarta) - s 266.632 body jako PRVNÍ v ČR.
 • http://maso.mff.cuni.cz/vysledky

Naše škola se svými dvěma týmy obsadila první dvě místa v celostátním srovnání ze 115 týmů (soutěžilo 85 týmů v Praze a 30 týmů v Brně), čímž ještě vylepšila svůj jarní úspěch, kdy naše dva týmy obsadily celostátně první a třetí místo. Je to nejspíš historicky nejlepší umístění MG na MaSo!

 

Mistrovství ČR v šachu do 14 let

Mistrovství ČR v šachu do 14 let se zúčastnili naši dva žáci - Petr Mach (tercie), Vojtěch Procházka (sekunda).
Petr obsadil konečné 6. místo a Vojta 7. místo. Celkem se MČR zúčastnilo 74 mladých šachistů. Kdyby Vojta v posledním kole vyhrál, tak by byl dokonce na prvním místě. Oba si zaslouží pochvalu, úspěch je to skvělý, konkurence v šachách je obrovská. Už teď se těšíme na mistrovství školních týmů, kde oba borci budou tvořit základ našeho družstva pro nižší stupeň.

Výsledky naleznete zde

 

PIšQworky – druhé a čtvrté místo

Dne 12. 11. se na Gymnáziu Jana Nerudy konalo již tradiční oblastní kolo Mistrovství škol v logické hře PIšQworky. Z naší školy se soutěže zúčastnila dvě družstva - 2×(5+1) žáků:

 • Tým "Mensa A": Veselý Jan, Holub Marek, Olšák Radek, Rezner Daniel, Machala Alex, náhradník Edl Martin (všichni oktáva)
 • Tým "Mensa B": Mach Petr (tercie), Pravda Kryštof (kvinta), Dedek Petr (septima), Tvrdík Vojtěch (kvarta), Míšek David (septima), náhradník Dedek Martin (kvinta).

Tým Mensa A obsadil skvělé 4. místo v konkurenci 16 škol, tým mensa B se umístil dokonce na krásné DRUHÉ příčce! Gratulujeme!!!

Další informace najdete na webu soutěže:https://www.pisqworky.cz/

 

Výsledky soutěže Talent základek 2018

Talent základek 1. listopadu se konala ve škole soutěž Talent základek. Na soutěž přišlo 65 dětí ze 4. a 5. tříd ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, filmu, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Active Expression. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Letos se opět ukázalo, že se děti na tuto část připravují čím dál lépe, takže si obstojně poradily s otázkami typu kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.

Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzali:

 • starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková,
 • starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka,
 • starosta MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter,
 • starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář,
za což jim patří náš dík.

Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány odměny, ale nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou – všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ v Mense zdarma a tašku s upomínkovými a reklamními předměty od sponzorů.

Talent základek Ceny do soutěže věnovali tito sponzoři: knihy věnovalo nakladatelství Fraus, deskové hry věnovala firma Albi a na hlavní výhru – mobilní telefony – jsme získali částečně grant od MHMP. Další finanční částky nebo upomínkové předměty pro všechny účastníky věnovali rodiče našich studentů – p. Buřil a společnost Ahlborn, p. Frycová a Čokoládová cukrárna, p. Kopecký a rodina Volemanova.

Zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe:

Talent základek Prahy 5
1. místo Nina Naxerová ZŠ Nepomucká mobilní telefon
2. místo Lukáš Dominik Rek ZŠ a MŠ Slivenec desková hra od firmy Albi
3. místo Matěj Mach ZŠ Radotín knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 6
1. místo Jonáš Soukup ZŠ Na Dlouhém lánu mobilní telefon
2. místo Tadeáš Blažíček ZŠ Petřiny-sever desková hra od firmy Albi
3. místo Štěpán Brandejs ZŠ Petřiny-sever knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 13
1. místo Patrik Prokeš ZŠ Mohylová mobilní telefon
2. místo Sofia Kostjukova FZŠ Brdičkova desková hra od firmy Albi
3. místo Jakub Kroupa FZŠ Brdičkova knihy od nakladatelství Fraus
Talent základek Prahy 17
1. místo Vojtěch Večerka ZŠ genpor. F. Peřiny mobilní telefon
2. místo Soňa Hanáková ZŠ Jana Wericha desková hra od firmy Albi
3. místo Sofie Salehová ZŠ Jana Wericha knihy od nakladatelství Fraus

Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme. Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu – soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády.

 

Halloween

V noci z 31. 10. na 1. 11. na Mensa gymnáziu strašilo. Ve strašidelných kostýmech se tam proháněli žáci primy a tercie a čtyři zástupci učitelského sboru. Vyřezávaly se dýně, vybarvovaly se strašidelné masky ve stylu Día de Muertos, děti se dozvěděly něco více o tradici Halloweenu v angličtině, soutěžily v různých hrách a nakonec se zúčastnily plesu upírů. Celý večer byl korunován vyhlášením vítězů soutěže o nejlepší strašidelnou povídku, jímž se stal Jan Veber s jeho povídkou „Wellmet“. Druhé místo obsadila Emma Štěpánová – Rudá země, třetí místo Anežka Kracíková – Dům strachu.

Další fotky najdete v naší galerii.

 

Návštěva studentů a učitelů ze školy v Postupimi

Dne 18. 10. 2018 nás navštívila skupina 26 studentů a 2 pedagogů z německého města Postupim. Zasedli s našimi studenty do lavic a proběhla společná výuka v přátelském duchu. Studenti se navzájem představili a zkusili si několik společných aktivit. Pro naše studetny to byla vítaná příležititost slyšet rodilé mluvčí a pro německé přátele to byly věříme příjemně strávené chvíle. Doufáme, že jsme se neviděli naposled a že příště proběhne společná výuka u našich hostů v Postupimi.

Další fotky najdete v naší galerii.

 

Soutěž Talent základek 2018

Mensa gymnázium je jediná škola v republice, která vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty. Pro přijetí na naši školu je tedy nezbytnou podmínkou dosáhnout minimální výše IQ 130 bodů, což je hranice pro označení mimořádně nadaného jedince. Testy, kterými se IQ v Čechách měří, jsou založeny především na obrazotvornosti, představivosti a logickém myšlení. Z toho vychází i soutěž, kterou vymyslela a pořádá již 11. rokem na celém území ČR Mensa České republiky za naší aktivní účasti, Logická olympiáda.

V průběhu mnoha let, po které naše škola existuje, ale zjišťujeme, že k tomu, aby žák nebo student byl úspěšný, je potřeba mnoho dalších vlastností a aspektů, nejen vysoké IQ. Proto se snažíme na naší škole v průběhu studia rozvíjet v dětech nejen logické myšlení, tvořivost a obrazotvornost, ale také schopnost učit se, vyhledávat a třídit informace, všímat si světa okolo sebe a analyzovat ho, umět propojovat informace a vyvozovat závěry, prezentovat získané poznatky a vědomosti před veřejností, zapojit se do charitativních akcí a společenského dění v místě bydliště aj. A právě proto jsme se rozhodli navázat na soutěž pro talentované a bystré žáky a studenty - Logickou olympiádu - a rozšířit ji o novou soutěž Talent základek, která by zkoumala a rozvíjela právě některé z těch schopností, vědomostí a kompetencí, které žáci neuplatní v samotné Logické olympiádě.

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012, poté se vrátila v roce 2013/2014, a letos pořádáme již 6. ročník této soutěže. Na soutěž jsme letos obdrželi grant ve výši 9.000 Kč od MHMP. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ na Praze 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží v loňských ročnících převzaly starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář a starosta Prahy 5 Ing. Pavel Richter. Věříme, že záštitu převezmou i letos.

Ve školním roce 2018/2019 v této soutěži pokračujeme.

Pravidla soutěže:
 • Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.
 • Soutěž bude mít jen 1 finálové kolo zvlášť pro každý obvod.
 • Finále proběhne 1. 11. 2018 od 14 hodin přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17- Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupí vždy maximálně 20 nejlepších žáků z každého obvodu (celkem tedy 80 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17), kteří se zúčastní roku 2018 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístí se do 20. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.
 • Ve finále se finalisté utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat pomocí hlasovacího zařízení Activ Expression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli, na druhou část budou odpovídat písemně na papír. Mezi oběma částmi bude 30minutová přestávka.
 • První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby odpovídal věku soutěžících. Tyto otázky se budou týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, kde sídlí jejich ZŠ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek. V předcházejících ročnících soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které sečnících soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti žijí nebo žili v jejich okolí.

Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny. V předcházejících ročnících to byly mobilní telefony, tablety, vstupenky do multikina, poukázky na knihy, deskové hry, ohledně letošních cen se zatím nechte překvapit.

Registrujte se tedy do 30. 9. 2018 do Logické olympiády (www.logickaolympiada.cz) a máte šanci postoupit do Talentu základek! Těšíme se na Vás!

Za organizační tým

Mgr. M. Fatrová, Mensa gymnázium, s.r.o.
Kontakt: zastupce@mensagymnazium.cz
Tel.:257328786
Mobil: 724141928

 

Úspěch ve střelbě lukem

Student oktávy Marek Holub zaznamenal hned zkraje školního roku několik velkých střeleckých úspěchů. První byl úspěch na MČR dorostu v terčové lukostřelbě týmů, kde Marek obsadil příčku nejvyšší, stejný úspěch zaznamenal na MČR dorostu a dospělých v individuální terénní lukostřelbě. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!!!

 

Úspěch v Logické Olympiádě

Několik našich žáků z primy až oktávy se zúčastnilo soutěže, kterou pořádá Mensa ČR - Logické olympiády. A z nominačního kola vzešlo hned několik postupujících do kola krajského - V. Nikiforov, A. Celecký, V. Kadeřábek z tercie, A. Dedek z primy, R. Dobíšek ze sekundy, M. Dedek z kvinty a P. Dedek ze septimy. Všem moc gratulujeme a držíme palce do krajského kola, které se koná dne 2. 11. 2018.

 

Výstava Štvanice

Mensa gymnázium pořádá výstavu výtvarných děl svých žáků pod názvem Cesta do vesmíru ve vile Štvanice v rámci festivalu Vylomeniny. Výstava bude otevřena ve dnech:

 • 8. - 18. 11. 2018 vždy od 14 do 20 hodin.

Více na www.vilastvanice.cz. Všechny srdečně zveme!

 

Naši studenti se podílejí na výzkumu v Akademii věd ČR

Student septimy Marek Holub se rozhodl část letošních letních prázdnin věnovat přípravě na své budoucí studium a povolání. Protože se zajímá o propojování inženýrských disciplín a biologicko-lékařských oborů, vybral si pro svoji prázdninovou praxi Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR. Podílel se tam na testování zcela nového přístroje pro měření pH, tedy kyselosti či zásaditosti. Zvláštností tohoto přístroje je, že pracuje na základě originálně vyvinuté vláknově-optické sondy, jejíž špička má zhruba průměr lidského vlasu. Takže s její pomocí lze sledovat v reálném čase chování kapek o objemu pouhých několika mikrolitrů. A to se může hodit v medicíně, biologii a dalších oborech. Takový výzkum ale vyžaduje bystré oči, velkou trpělivost a pevné ruce. A také rychlý úsudek, protože hrátky se světlem bývají někdy ošidné.

Marek rychle překonal všechny nástrahy, které na každého začátečníka číhají, a během své praxe otestoval stabilitu světelných zdrojů přístroje a spolehlivost výstupních charakteristik jeho prototypu. Nezastavil se na fyzikálních úlohách a vyzkoušel si také technologii přípravy miniaturních chemických sond. Jejich chování pak porovnával s funkcí komerčních elektrochemických pH-metrů. Přispěl tak k uvádění nového přístroje do praxe a získal první pracovní zkušenosti. Jeho noví kolegové z ústavu nešetřili chválou a s Markem se loučili se slovy, že se těší, že se s ním brzo setkají při výuce na MFF UK, FEL ČVUT nebo jiné inženýrské školy. A pokud má další šikovné spolužáky, práce ve výzkumu zbylo ještě hodně.

 

Organizace školního roku 2018/2019:

Na webových stránkach v nabídce Škola/Akce školy najdete aktuální Organizaci školního roku 2018/2019 se všemi důležitými termíny.

PDF
Organizace školního roku 2018/2019
 

Starší zprávy naleznete v archivu novinek.