Tvůrčí prostor pro mimořádně nadané, kteří chtějí
tento dar rozvíjet a uplatnit

Vítejte na oficiálních stránkách Mensa gymnázium, o.p.s., jehož zřizovatelem je MENSA ČR. Jsme jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Naši studenti jsou velmi úspěšní v příjímacím řízení na vysoké školy.

Školné pro školní rok 2015/2016 bylo schváleno správní radou ve výši 31 000 Kč.

Chcete-li se dozvědět více, využijte menu v levé části stránky. Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese info@mensagymnazium.cz.

Naše škola se představuje – televizní reportáž

Prohlédněte si aktuální TV spot, který o naší škole natočila regionální Praha TV. Tento spot můžete také shlédnout na jejich stránkách a na jejich kabelovém kanálu www.prahatv.eu (od času 03:05).

Aktuality

Talent základek 2016

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012, poté se vrátila v roce 2013/2014, a letos pořádáme již 4. ročník této soutěže. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ na Praze 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží převzaly loni starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář a starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma.

Ve školním roce 2016/2017 v této soutěži pokračujeme.

Pravidla soutěže

Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.

Soutěž bude mít jen jedno finálové kolo zvlášť pro každý obvod.

Finále proběhne 3. 11. 2016 od 14 hodin přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17-Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupí vždy maximálně 20 nejlepších žáků z každého obvodu (celkem tedy 80 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17), kteří se zúčastní roku 2016 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístí se do 20. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.

Ve finále se finalisté utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli, na druhou část budou odpovídat písemně na papír. Mezi oběma částmi bude třicetiminutová přestávka.

První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby odpovídal věku soutěžících. Tyto otázky se budou týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek. V předcházejících ročnících soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti žijí nebo žili v jejich okolí.

Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny. V předcházejících ročnících to byly mobilní telefony, tablety, vstupenky do multikina, poukázky na knihy, deskové hry, ohledně letošních cen se zatím nechte překvapit.

 

Krajské kolo Logické olympiády

Jako každý rok se i letos téměř všichni žáci primy až kvarty zúčastnili nominačního kola Logické olympiády. Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21 246 řešitelů, z toho v kraji Praha 1 554.

Z naší školy se do krajského kola probojovali hned 3 studenti:
z 10.–11. místa Kryštof Pravda z tercie,
ze 12. místa Martin Dedek z tercie
a ze 49.–52. místa Karolína Šedová ze sekundy.

Všem gratulujeme a držíme palce v krajském semifinále, které se bude konat v pátek 4. 11. 2016 na naší škole.

 

Zahájení školního roku a zveřejnění nové Organizace školního roku

Dne 1. 9. 2016 proběhlo zahájení školního roku. Studenti sekundy až oktávy byli svými třídními učiteli přivítáni v 8:30, studenti nové primy a jejich rodiče jsme vítali až v 9:30. Věříme, že všichni vykročili do nového školního roku pozitivně, odpočati a plni sil a že se jim bude celý rok dařit. Na webových stránkách v nabídce Škola/Akce školy najdete aktuální Organizaci školního roku (pdf) se všemi důležitými termíny.

 

Prázdninové mezinárodní úspěchy našich studentů

Přečtěte si o skvělých mezinárodních úspěších dvou našich studentů.

Amálie Hilgertová – sport.cz

Amálie Hilgertová Martin Kraus Kent Český tým

Martin Kent Kraus – Mistrovství světa ve středoškolském debatovatování v Stuttgartu – Martin byl součástí českého Národního týmu. Celkem se soutěže účastnilo 55 zemí z celého světa (od Japonska přes Peru až do Rwandy) s téměř 600 účastníky.

Český tým z osmi kol vyhrál tři, a to proti Rwandě, Taiwanu a Bermudě; prohráli proti Pákistánu, Filipínám, Slovinsku, Korei a Irsku. Martin debatoval celkem čtyřikrát. Český tým dosáhl lepšího výsledku než minulý rok, přestože většina z týmu debatovala na Mistrovství světa poprvé, považují to za úspěch, také proto, že úroveň soutěže je daleko vyšší než českých i jiných mezinárodních turnajů, kterých se Martin doposud zúčastnil. Zde odkaz na Facebookovou stránku Národního týmu.

 

Starší zprávy naleznete v archivu novinek.