Školní poradenské pracoviště

Marcela FatrováMgr. Marcela Fatrová – metodik prevence soc. patolog. jevů
Marcela Fatrová Mgr. Marcela Fatrová – metodik prevence sociálně patologických jevů

Kontakt: marcela.fatrova@mensagymnazium.cz

pdfMgr. Jitka Hofmannová – školní psycholog
Jitka Hofmannová Mgr. Jitka Hofmannová – školní psycholog

Kontakt: jitka.hofmannova@mensagymnazium.cz

Obrázek chybíMgr. Petr Kolář – výchovný poradce
Obrázek chybí Mgr. Petr Kolář – výchovný poradce

Kontakt: petr.kolar@mensagymnazium.cz

pdfJiří Šulc – asistent pedagoga
Jiří Šulc Jiří Šulc – asistent pedagoga

Kontakt: jiri.sulc@mensagymnazium.cz

pdfPavla Vošahlíková – speciální pedagog
Pavla Vošahlíková Pavla Vošahlíková – speciální pedagog

Kontakt: pavla.vosahlikova@mensagymnazium.cz

Obrázek chybíMgr. Jitka Procházková – speciální pedagog
Obrázek chybí Mgr. Jitka Procházková – speciální pedagog

Kontakt: jitka.prochazkova@mensagymnazium.cz